International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Haziran-2017Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Ahmet Özcan
1- Bir Kitapseverin Tarihçi Olarak Portresi

Doi Number: 10.9737/hist.2017.520
  Özet   Tam Metin
Abdullah Mesut Ağır
2- Orta Çağ Seyyahlarının Kayıtlarında Presbyter John ve Efsanenin Asya ve Afrika’daki Temelleri

DOI Number: 10.9737/hist.2017.521
  Özet   Tam Metin
Mustafa Arslan- Esra Bulut
3- Eskiçağ’da Kappadokia Bölgesi’nin Sınırları

DOI Number: 10.9737/hist.2017.522
  Özet   Tam Metin
Figen Atabey
4- General F.S.Maude’un Bağdat Seferi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.523
  Özet   Tam Metin
Mehmet Demiryürek, H. İbrahim Cellaoğulları, Deniz Arıcı
5- H.994 (M.1586) Yılı Kıbrıs Ruznâmçesi (Bütçesi) Üzerine Bir İnceleme

DOI Number: 10.9737/hist.2017.524
  Özet   Tam Metin
Ahmet Dönmez
6- Yeniden Tesis Sürecinde Osmanlı Daimî Elçiliklerinde Yazışma Sistemi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.525
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
7- Demokrat Parti İktidarı Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Görüşmelerinde Demokrasi, Hürriyet ve Kalkınma Konularında Yapılan Tartışmalar

DOI Number: 10.9737/hist.2017.526
  Özet   Tam Metin
Barış Gür
8- Antik Çağ’da Zeytinyağı ve Günümüzde Zeytinyağı Müzeleri

DOI Number: 10.9737/hist.2017.527
  Özet   Tam Metin
Osman Köksal
9- Mütevazi Mütevekkil Bir Anadolu Köylüsünün Cumhuriyet'le Yaştaş Nukud-Çeşme Vakfı ve Vakfiyesi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.528
  Özet   Tam Metin
Yusuf Ötenkaya
10- Emevilere Karşı Abbasi Muhalefetinin İlk Evreleri

DOI Number: 10.9737/hist.2017.529
  Özet   Tam Metin
İbrahim Şirin
11- Dünya Fuarları ve Osmanlı Modernleş(tiril)mesi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.530
  Özet   Tam Metin
Funda Selçuk Şirin
12- Mr. Alex K Helm'in Doğu Anadolu ve Karadeniz Gezisi (1929)

DOI Number: 10.9737/hist.2017.531
  Özet   Tam Metin
Aziz Tekdemir
13- Romanya'da Kooperatif Şirketlerinin Kuruluşu

DOI Number: 10.9737/hist.2017.532
  Özet   Tam Metin
Ercan Verim-Oğulcan Avcı
14- Çeltikdere’de Kapalı Yunan Haçı Planlı Bir Kilise

DOI Number: 10.9737/hist.2017.533
  Özet   Tam Metin
İdris Yücel
15- 1. Dünya Savaşı Sonrası Kudüs İngiliz Arkeoloji Okulu’nun Kuruluşu ve Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2017.534
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yüksel
16- Yeniçeri Ocağı, Bozulma ve Casusluk

DOI Number: 10.9737/hist.2017.535
  Özet   Tam Metin