International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Nisan-2018Kapak | Editörden | İçindekiler | Jenerik Dosyası |

Ayse Atıcı Arayancan
1- Akkoyunlu Türkmenlerinde Yemek Kültürü

DOI Number: 10.9737/hist.2018.591
  Özet   Tam Metin
Mustafa Çabuk
2- İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Halklarına Yönelik Propaganda Gazeteleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.592
  Özet   Tam Metin
Sadık Erdaş
3- Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aksaray ve Çevresinde Yerel Bankacılık Faaliyetleri ve Aksaray Halk İktisat Bankası Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2018.593
  Özet   Tam Metin
Ali Erken
4- Soğuk Savaş Dönemi Tito-Nasır Yakınlaşması ve Yugoslavya Müslüman Toplumu: 1955-1967

DOI Number: 10.9737/hist.2018.594
  Özet   Tam Metin
Hakan Güngör
5- A Critic of American Diplomat in İzmir: George Horton and His Observation

DOI Number: 10.9737/hist.2018.595
  Özet   Tam Metin
Şaduman Halıcı
6- İstihbarat Raporları Işığında Saruhan Mebusu, Yüzellilik Reşit Bey’in Sürgün Yılları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.596
  Özet   Tam Metin
Hacer Arslan Kalay
7- Bitlis Etnografya Müzesi’nde Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Bakır Mutfak Kaplarından Örnekler

DOI Number: 10.9737/hist.2018.597
  Özet   Tam Metin
İslam Kavas
8- Sırru’l Esrâr’ın Kökenine Dair Bazı Sorunlar

DOI Number: 10.9737/hist.2018.598
  Özet   Tam Metin
Mehmet Kurt
9- Dağlık Kilikia ve Isauria’daki Kentleşme ve Sosyal Yaşam Üzerine Roma Kültürünün Etkileri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.599
  Özet   Tam Metin
Fahri Maden-Mustafa Eğilmez
10- Osmanlı Dönemi Bodrum Cami ve Mescitleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.600
  Özet   Tam Metin
Elif Özdemir
11- 1 Numaralı Nefy ve Kısâs Defteri’ne Göre Osmanlı Devleti’nin Sürgün Politikası (H. 1258-1259/M. 1842-1843)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.601
  Özet   Tam Metin
Nuray Gökalp Özdil
12- Yazıtlar Işığında Küçükasya'da Stephanephoria

DOI Number: 10.9737/hist.2018.602
  Özet   Tam Metin
Güner Sağır
13- Kars’ta Ortaçağ’a Ait Bir Ermeni Manastırı: Karmirvank (Çoban Kilise)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.603
  Özet   Tam Metin
Murat Zengin
14- Melikü’n-Mansûr Ebî Bekr b. Muhammed Dönemi Memlûk Türk Devleti Tarihi (Elli Dokuz Günlük Saltanat)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.605
  Özet   Tam Metin
Mehmet Mert Sunar
15- 1806-1812 Osmanlı-Rus Harbi’ni Çalışmaya Bir Girizgâh: Harp İçin Asker Toplanması

DOI Number: 10.9737/hist.2018.604
  Özet   Tam Metin