International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Haziran-2019Kapak | Jenerik | Editörden |

Hayati Aktaş
1- İngiliz ve Amerikan Belgelerinde Samsun’un Bombalanması Olayı ve Pontus Meselesi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.742
  Özet   Tam Metin
Arda Baş
2- Orgeneral Şahap Gürler ve Demokrat Parti Döneminde Siyasi Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.743
  Özet   Tam Metin
Yüksel Babanınoğlu Bayıl
3- Berlin Antlaşması Sonrasında Balkanlar’da Güvenlik ve Asayiş Meselesi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.744
  Özet   Tam Metin
Erhan Bektaş
4- Ottoman Settlement Policy in Iraq: Negotiation and Coercion

DOI Number: 10.9737/hist.2019.745
  Özet   Tam Metin
Mehmet Gündüz
5- İspanyol Basınına Göre II. Abdülhamid Ve Bu Dönemde Yaşanan Siyasi Gelişmeler

DOI Number: 10.9737/hist.2019.747
  Özet   Tam Metin
Hülya Kaya Hasdemir
6- Koloni Çağı’nda Kadınların Şehir Hayatındaki Rolleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.748
  Özet   Tam Metin
Ümran Ozan Karahan
7- Hellenistik ve Roma Dönemi’nde Hellen Kentlerinde Tahkim: Samos-Priene Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2019.749
  Özet   Tam Metin
Mehtap Kaya
8- “İdeal, Asri, Züppe Kadın”: Erken Cumhuriyet Dönemi Dergilerinde Kadın Algısı

DOI Number: 10.9737/hist.2019.750
  Özet   Tam Metin
Eyüp Kul
9- Temeşvar Eyaleti’ne Nizam Verme Çalışmaları ve Temeşvar’ın Kaybı Öncesinde Yapılan Faaliyetler (1700-1715)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.751
  Özet   Tam Metin
Levent Kuru
10- XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Bursa Medreseleri ve Müderris Tevcîhatı (Anadolu Kazasker Ruznamçelerine Göre)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.752
  Özet   Tam Metin
Uğur Serçe – Fahriye Dinçer
11- Türkiye'de Modernleşmeci Muhafazakarların Din Olgusuna Yaklaşımları

DOI Number: 10.9737/hist.2019.754
  Özet   Tam Metin
Tahir Bilirli
12- Son Dönem Osmanlı Taşra Hapishaneleri Tokat Hapishanesi Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2019.746
  Özet   Tam Metin
Alpaslan Öztürkci
13- Parti İçi İktidar Mücadelesi Bağlamında Demokrat Parti’de Parti İçi Muhalefetin Araçları (1946-1950)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.753
  Özet   Tam Metin
Feyza Kurnaz Şahin
14- Hatay’ın Bağımsızlığı Sürecinde Türkiye ve Türklere Yönelik Olumsuz Propaganda Faaliyetleri (1938-1939)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.755
  Özet   Tam Metin