International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 3

Baş Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Haziran-2020Kapak | Editörden | Jenerik |

Ahmet Efiloğlu
1- Ayvalık Rumlarının Tehciri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.851
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yılmaz / Ali Toraman
2- Türk Kültüründe At Kuyruğu Bağlama ve Kesme Geleneği Üzerine Bazı Tetkikler

DOI Number: 10.9737/hist.2020.852
  Özet   Tam Metin
Ali Sönmez
3- Osman Hamdi Bey’in Sayda Kazısı ve Müze-i Hümâyûn’un Gelişimine Etkisi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.853
  Özet   Tam Metin
Burak Kocaoğlu
4- Osmanlı Devleti’nde Çocukların İhtida Meselesi (1886-1914)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.854
  Özet   Tam Metin
Çiğdem Dumanlı
5- Baron Pflügl von Lissinetz lâyihası:“Kayzer II. Joseph‘in Yönetimi Esnâsında Avusturya’nın Rusya ile İttifâkına Müteakip Türkiye ile İlişkileriˮ başlıklı yazma eser ve Osmanlı Devleti’ni taksîm siyâseti (1768-1790)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.856
  Özet   Tam Metin
Mustafa Edip Çelik
6- İngiliz Belgelerine Göre Türk-İngiliz İlişkileri ve Balkan Paktı (1934)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.857
  Özet   Tam Metin
Edip Durmaz
7- Kırklareli Sanayii (1927 – 1935)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.858
  Özet   Tam Metin
Faruk Taşkın
8- Amerikan Board’un Protestanlaştırma Projesi: Antep Amerikan Kız Okulu (1859-1917)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.859
  Özet   Tam Metin
Fatma Kaya Doğanay / Gülefer Akın
9- Rize’de Eğitim Durumu (1923-1980)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.860
  Özet   Tam Metin
Ferdi Uyanıker
10- Cumhuriyet Devri Diplomat Naaşlarının Nakillerinde, Savaş Gemilerinin Kullanılması Örnekleri: Sovyet Rusya Büyükelçisi Vasıf Çınar ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Minür Ertegün’ün Naaşlarının Türkiye’ye Getirilmesi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.861
  Özet   Tam Metin
Gökçe Yoğurtçu / Yunus Emre Gürbüz
11- Kırgız Halkının Gözünden Gorbaçov: Bir Sözlü Tarih Çalışması

DOI Number: 10.9737/hist.2020.862
  Özet   Tam Metin
Halil Sözlü
12- Mersin’de Bir Osmanlı Kalesi: Liman (Ak) Kale

DOI Number: 10.9737/hist.2020.863
  Özet   Tam Metin
Mehmet Dağlar
13- Safevî Bürokrasisinde Seyyidler (1524-1629)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.864
  Özet   Tam Metin
Mehmet Korkmaz
14- Osmanlı Devleti’nde Modern Arşivcilik Uygulamaları: Bahriye Nezareti Arşiv Talimatnâmesi Işığında Arşivlik Malzemenin Muhafazası ve Erişime Hazır Hâle Getirilmesine Dair Bazı Tespitler

DOI Number: 10.9737/hist.2020.865
  Özet   Tam Metin
Hakan Gökpınar
15- Mondros’tan San-Remo’ya Avusturya Basını’nda Anadolu Türk Direnişi; Panislamizm ve Bolşevizm’in Rolü

DOI Number: 10.9737/hist.2020.866
  Özet   Tam Metin
Hakan Tan
16- Osmanlı Devleti’nde Hapishanelerin Islah Çalışmalarına Dair Bir İnceleme: Çarşamba Hapishanesi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.867
  Özet   Tam Metin
Mehmet Aydın
17- Mütareke Ortamında Yolsuzluk Tartışmaları: Siyah Pençe Olayı

DOI Number: 10.9737/hist.2020.868
  Özet   Tam Metin
Merve Suna Özel Özcan / Hatice Çelik
18- An Analysis of Turkish-American Relations from a Historical Perspective

DOI Number: 10.9737/hist.2020.869
  Özet   Tam Metin
Mesut Karakulak
19- Bir Vapurdan 93 Harbine Bakmak: Mersin Vapuru Hadisesi ve Rusya’da Osmanlı Savaş Esirleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.870
  Özet   Tam Metin
Muhammed Fazıl Himmetoğlu
20- Eski Çağda Kenevir Bitkisinin Kullanım ve Yayılımı Hakkında Yeni Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2020.871
  Özet   Tam Metin
Murat Alanoğlu
21- 17. Yüzyıl Ortalarında Varto (Yerleşim, Nüfus, Vergi ve Aşiretler)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.872
  Özet   Tam Metin
Murat Kocaaslan
22- Edirne Yeni Saray’ın Arz Odası ve Kum Kasrı’nın 1171/1757-58 Yılı Onarımları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.873
  Özet   Tam Metin
Murat Serdar
23- Orta Çağ Avrupası’nda Doktorluktan Papalığa Bir Hayat Hikayesi (İspanyalı Peter 1210-1277)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.874
  Özet   Tam Metin
Murat Tural
24- Şarlman Zamanında Hristiyanlığın Yayılışı: Çifte Kılıç Mı, Gönül Dili Mi?

DOI Number: 10.9737/hist.2020.875
  Özet   Tam Metin
Onur Çapar
25- Sultan II.Abdülhamid Döneminde Fransız Demiryolu Yatırımları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.876
  Özet   Tam Metin
Resul Köse
26- Cumhuriyet'in İlk On Yılında Doğu Vilayetlerinde Emniyet ve Asayişi Sağlama Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.877
  Özet   Tam Metin
İsmet Türkmen
27- Köy Enstitüleri Araştırmaları Üzerine Metodolojik Bir Yaklaşım

DOI Number: 10.9737/hist.2020.879
  Özet   Tam Metin
Sinan Yüksel
28- II. Ekaterina'nın Kırım Seyahati (1787)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.880
  Özet   Tam Metin
Seyfettin Kaya
29- Renaud De Châtillon’un Kızıldeniz’de Gerçekleştirdiği Haçlı Saldırıları ve Hz. Muhammed’in Naaşını Çalma Girişimi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.878
  Özet   Tam Metin
Cumhur Ersin Adıgüzel
30- Endülüs’ün Görkemli Hilâfet Şehri: Medînetüzzehrâ

DOI Number: 10.9737/hist.2020.855
  Özet   Tam Metin