International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 3

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST 

Samsun,  Kasım-2011Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Sibel Akgün
1- Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Kıbrıs Türk Aydınları ve Jön Türk Hareketi ile Olan İlişkileri ( 1865- 1918 )

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_411
  Özet   Tam Metin
Hatice Akın
2- Osmanlı Devlet'nde Hapishane Islahatına Dair 1893 Tarihli Bir Nizamname Önerisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_369
  Özet   Tam Metin
Evren Altınkaş
3- Osmanlı Modernleşmesinin Özgün Noktası: Aydınlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_291
  Özet   Tam Metin
Özlem Başarır
4- XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Statü-Servet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_412
  Özet   Tam Metin
Cüneyt Coşkun
5- XVI.-XIX. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Devleti'nde İçtimaî ve İktisadî Hayatın Bilim ve Felsefe Üzerindeki Etkileri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_340
  Özet   Tam Metin
Züriye Çelik
6- Anadolu Halkının Tahta Çıkacak Türkiye Selçuklu Hükümdarlarını Karşılama Törenleri (İbn Bîbî Evreninde)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_407
  Özet   Tam Metin
İsmail Çiftçioğlu - Ahmet Uysal
7- XII. ve XIII. Yüzyıllarda Anadolu’da Yaşayan Müslümanlarla Gayri Müslimler Arasındaki İlişkilerin Hususiyetleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_415
  Özet   Tam Metin
Özlem Genç
8- Ortaçağ Piskoposlarının Bildirilerine Bir Örnek Olarak Capitulare Episcoporum

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_377
  Özet   Tam Metin
Ahmet Gündüz
9- Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kayserili Müslim ve Gayrimüslim Memurların Aldıkları Madalya, Rütbe ve Nişanlar ( M.1879-1909)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_405
  Özet   Tam Metin
İbrahim Abdul Jawondo
10- Nijerya'da Demokratik Kültürün Kazanımı ve Politik Şiddet

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_312
  Özet   Tam Metin
Adem Kara - Cemil Çelik
11- Kıbrıs’ta Vakıf Yönetimi ve Denetimi Sorunu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_416
  Özet   Tam Metin
Uğur Kurtaran
12- Yeni Kaynakların Işığında Sultan I. Mahmud Dönemi Osmanlı-İran İlişkileri (1731-1747)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_406
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Kayhan
13- Selçuklulardan Safevîlere Türkmen Meselesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_402
  Özet   Tam Metin
Sami Kılıç - İhsan Satış
14- Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Hıristiyan Cemaatlerin Kamame Kilisesi ile İlgili Tartışmaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_393
  Özet   Tam Metin
Özer Küpeli
15- Yenişehir (Bursa) Âyânı Sarıcaoğlu Osman Ağa ve Muhallefatı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_401
  Özet   Tam Metin
Sinan Marufoğlu
16- Osmanlı Taşra Eyaletlerinde Hizmetler ve Ücretler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_404
  Özet   Tam Metin
Aldabergenova Möldır
17- Güney Kazakistan Eyaletindeki Orta Çağ Şehirlerinin Gelişmesine Coğrafi Ortamın Etkisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_279
  Özet   Tam Metin
Serhan Oksay - Nihat Çelik
18- Türkler ve Batı Arasındaki Mevcut Temasların Kökenleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_337
  Özet   Tam Metin
Esma Öz
19- Çivi Yazılı Belgelere Göre Eski Anadolu Mutfağında Bir Besin Maddesi: Tuz

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_345
  Özet   Tam Metin
Uğur Özcan - Murat Gökhan Dalyan
20- 19.yy'da Rumlarda ve Arnavutlarda Evlilik Müessesesinde Başlık Uygulamaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_398
  Özet   Tam Metin
Fahri Sakal
21- Almanya'da Bastırılan İnönü Resimleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_396
  Özet   Tam Metin
İbrahim Caner Türk
22- Osmanlı Son Dönem Tarihçi - Eğitimcisi Ahmed Refik (Altınay) ve Tarih Eğitimi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_362
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Üreten
23- Anadoluda Arı ve Bal

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_351
  Özet   Tam Metin
Murat Yıldız
24- 15.-19. Yüzyıllarda Edirne’de Asayişi Sağlayan Bir Kurum: Edirne Bostancı Ocağı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_382
  Özet   Tam Metin
Erhan Yoska
25- Muhammed Ali Han Dönemi (1822–1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_389
  Özet   Tam Metin
Murat Yümlü
26- Cemil Cahit Toydemir: Askeri ve Siyasi Kariyeri Üzerine Notlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_376
  Özet   Tam Metin
Robert Zens
27- Eyalet Güçleri: Osmanlı Yerel ileri Gelenlerin Yükselişi (Ayan)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_387
  Özet   Tam Metin
Ferenc Szákaly-Pál Fodor Dr. Gökhan Dilbaş
28- Kenyérmezo Muharebesi - The Battle of Kenyérmezo

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_386
  Özet   Tam Metin
Kevser Taşdöner
29- Mehmet Ali KAYA, Türkiye’nin Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları. 2 Cilt. İlya Yayınevi. İzmir 2011

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_419
  Özet   Tam Metin
Tamer Yıldırım
30- Mehmet Fuat Köprülü - Anadolu’da İslâmiyet ve Türk Tarih-i Dinisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_336
  Özet   Tam Metin