International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 3

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST - Tamer BALCI

Samsun,  Ekim-2012Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Ramazan Balcı
1- Osmanlı Hariciyesinin Hazırladığı “Bahreyn Adaları Meselesi” Üzerinden İngiliz Sömürgeciliği’ne Bakış

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_598
  Özet   Tam Metin
Tamer Balcı
2- Türk Milliyetçileri ve Osmanlı İmparatorluk Mirası

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_681
  Özet   Tam Metin
Olcay Özkaya Duman - Haktan Birsel
3- Bir Misyonerin Mezopotamya Gezi Notlarından Günceler: İskenderun’dan Fırat’a, Kuzey Suriye-Batı Mezopotamya

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_616
  Özet   Tam Metin
Kubilayhan Erman
4- Sömürgecilik Kıskacında Afganistan

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_593
  Özet   Tam Metin
Osman Köse
5- Hindistan`dan İngilizleri Kovma ve Yeni Bir Sömürge Kurmaya Yönelik Proje: Fransa – Rusya Gizli Görüşmeleri (1800)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_668
  Özet   Tam Metin
Sinan Marufoğlu
6- II. Meşrutiyet’ten Birinci Dünya Savaşına, Osmanlı Arap Vilayetlerinde Sömürgeci Avrupa Devletleri’nin Siyasi Faaliyetleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_634
  Özet   Tam Metin
Christopher L. Miller
7- “Tanrı Tarafından Dünyanın Yarısının Kaderini Tayin İçin Belirlenenler:” Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın Sıradışı Sömürgecilikleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_630
  Özet   Tam Metin
Celal Öney
8- Amerikan Board ve Sason Ermeni İsyanının Amerika’da Propaganda Aracı Olarak Kullanılması

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_557
  Özet   Tam Metin
Tauseef Ahmad Parray
9- Hindistan’da Sömürgeciliğe Karşı Müslüman Tepkisi: Sir Sayyid Ahmad Khan’ın Eğitim Reformları ile Üzerine bir Çalışma

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_570
  Özet   Tam Metin
Thomas Smedley
10- Bitiş’ten Sonrası: İmpatorluk Sonrası Toplumlarını Oluşturmak

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_660
  Özet   Tam Metin
Tufan Turan
11- Çatışmadan Ateşkese Osmanlı-İspanyol İlişkileri (1301-1581)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_572
  Özet   Tam Metin
Murat Tural
12- Geç Roma İmparatorluğu’nun Anayasası

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_582
  Özet   Tam Metin
Suat Kaymak
13- Eyyubiler (Yönetim, Diploması, Kültürel Hayatı), ed. Önder Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2012, 395 S.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_655
  Özet   Tam Metin
Tamer Yıldırım
14- İslam’ın Geleceği

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_622
  Özet   Tam Metin