International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3

Editör
Osman KÖSE - Selda Kaya KILIÇ 

Editör Yardımcısı
İbrahim SERBESTOĞLU- Tamer BALCI 

Ankara, Nisan/2014 Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Selda Kaya Kılıç
1- Bir Cumhuriyet Aydını Prof. Dr. Şerafettin Turan

Doi Number :10.9737/historyS1348
  Özet   Tam Metin
Mehmet AK
2- Teke Sancağında 1831 Sayımına Göre Nüfus ve Yerleşme

Doi Number :10.9737/historyS1230
  Özet   Tam Metin
Mustafa Beyazıt
3- Erken Osmanlı Devri’nde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli?

Doi Number :10.9737/historyS1318
  Özet   Tam Metin
Ayşe Bölükbaşı
4- XVI. Yüzyıl İstanbul'unda Devlet ve Tarikatlar: Halvetî Tekkelerinin İnşasında Devlet İdarecilerinin Rolü

Doi Number :10.9737/historyS1311
  Özet   Tam Metin
Kerim İlker Bulunur
5- 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Deniz Taşımacılığı: Navlun ve İskerçe Sözleşmeleri

Doi Number :10.9737/historyS1304
  Özet   Tam Metin
Emrah Çetin
6- II. Abdülhamid Döneminde Kastamonu ve Ankara Vilayetlerinde Karayolu Yapım Çalışmaları

Doi Number :10.9737/historyS1227
  Özet   Tam Metin
Süleyman Demirci - Kazim Kartal
7- Osmanlı Nüfus Defterlerinin Tarih Yazımındaki Yeri: 1835 Tarihli Trabzon Vilayeti Maçuka/Maçka Kazası Müslim Nüfus Defteri Örneği

Doi Number :10.9737/historyS1229
  Özet   Tam Metin
Sean Foley
8- Bir Amerikan Rahibi İslamın Gücüne Güvendiğinde: Modern Dünyada Müslüman Tıbbı, Akılcılık ve Kamu Sağlığı

Doi Number :10.9737/historyS843
  Özet   Tam Metin
Mehmet Güneş
9- Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir Dönem: İhtiyar Meclislerinin Teşekkülü

Doi Number :10.9737/historyS1275
  Özet   Tam Metin
Hasan Işık
10- Bir Sözlü Tarih Örneği: Ürdün Salt Türk Şehidliği

Doi Number :10.9737/historyS1148
  Özet   Tam Metin
Murat Karataş
11- 1950 Yılı Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seçmeni İkna Çabaları

Doi Number :10.9737/historyS1322
  Özet   Tam Metin
İsmail Köse
12- Paris Barış Konferansı Tutanakları ve Başkan Woodrow Wilson’un Türk Algısı

Doi Number :10.9737/historyS1234
  Özet   Tam Metin
Tülay Metin
13- Selçuklular Zamanında Müneccimliğe Dair Bazı Tespitler

Doi Number :10.9737/historyS1267
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Muşmal - Mustafa Çetinaslan
14- Konya İli Beyşehir İlçesi Doğanbey Kasabası Mezar Taşları

Doi Number :10.9737/historyS1226
  Özet   Tam Metin
Mehmet Pınar
15- Bursa’da Serbest Cumhuriyet Fırkası Teşkilatı ve İktidar İle Çekişmesi

Doi Number :10.9737/historyS1110
  Özet   Tam Metin
Cemal Sezer
16- Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Dâr-üs-Sanâ’ası

Doi Number :10.9737/historyS1270
  Özet   Tam Metin
Mustafa Şahin
17- Fâmî, Seyf-i Herevî ve İsfizârî’nin Eserlerinde Herât Şehrinin Kuruluşu İle İlgili Rivâyetler

Doi Number :10.9737/historyS1264
  Özet   Tam Metin
Serkan Ünal
18- Mustafa Kemal Paşa ile Yol Arkadaşları Arasında Milli Mücadele Sırasında Yaşanan Bazı Anlaşmazlıklar

Doi Number :10.9737/historyS1216
  Özet   Tam Metin
Naim Ürkmez
19- İskenderun’da Bulunan ve Ele Geçirilen Eski Eserler

Doi Number :10.9737/historyS1151
  Özet   Tam Metin
Hatip Yıldız
20- Osmanlı Mülki DevSivilleti’nde () Erkek Rüşdiye Muallimlerinin Nitelikleri, Hakları ve Sorumlulukları

Doi Number :10.9737/historyS1286
  Özet   Tam Metin
Suat Zeyrek - Halil Akman
21- 31 Mart İsyanı’nın Osmanlı Ordusu Üzerindeki Etkileri

Doi Number :10.9737/historyS859
  Özet   Tam Metin