International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 3

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Eylül-2017Editörden | İçindekiler | Kapak | Jenerik Dosyası |

Mustafa Alican
1- Kösedağ Bozgunu’nun Arap Kaynaklarındaki Bazı Yansımaları Üzerine

DOI Number: 10.9737/hist.2017.537
  Özet   Tam Metin
Mehmet Aydın
2- Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Döneminde Ziraat, Sanayi ve Ticaret Sektörlerindeki Bazı Gelişmeler (1923-1938)

DOI Number: 10.9737/hist.2017.538
  Özet   Tam Metin
Abdullah Şevki Duymaz
3- Antalya-Merkez Şarampol/Osmaniye Camii

DOI Number: 10.9737/hist.2017.539
  Özet   Tam Metin
Ayşe Eryaman
4- Selanik Vilayeti'nde 1908 Genel Seçimleri

DOI Number: 10.9737/hist.2017.540
  Özet   Tam Metin
Jean-Philippe Gunn
5- The Ewe in West Africa: One Cultural People in Two Different Countries (Togo/Ghana) 1884-1960

DOI Number: 10.9737/hist.2017.541
  Özet   Tam Metin
Yiğit Anıl Güzelipek
6- Demokrat Parti Döneminde Parti İçi Muhalefet ve Kırılma Anları: Tarihsel Bir Analiz

DOI Number: 10.9737/hist.2017.542
  Özet   Tam Metin
Cafer Tayyar Karadağ- Barış Özdal
7- Almanya ile İsrail Arasındaki Tazminat Sorunu

DOI Number: 10.9737/hist.2017.543
  Özet   Tam Metin
Pelin İskender Kılıç
8- Mehmed Esad Safvet Paşa’nın Devair Müfettişliği Sırasında Muhacirler ve Muhacir Çocuklarıyla İlgili Görüşleri ve Bu Konudaki Çalışmaları

DOI Number: 10.9737/hist.2017.544
  Özet   Tam Metin
Salih Kış
9- Birinci Dünya Savaşı’nda Müşir Von Der Goltz Paşa’nın Ordu Komutanlıkları Ve Ölümü

DOI Number: 10.9737/hist.2017.545
  Özet   Tam Metin
Songül Keçeci Kurt
10- Osmanlı Devleti’nde Ecnebilerin Esnaflığı Meselesi (1838-1861)

DOI Number: 10.9737/hist.2017.546
  Özet   Tam Metin