International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 4

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Haziran-2018Kapak | Editörden | İçindekiler | Jenerik Dosyası |

Suna Altan
1- Rıza Şah Pehlevi’nin Türkiye Ziyaretinin Cumhuriyet Gazetesindeki Yansımaları

DOI Number: 110.9737/hist.2018.606
  Özet   Tam Metin
Fürkan Çakır
2- The Turkish Armed Forces on the Eve of 1980 Coup D’etat in the Light of British Documents, January- September 1980

DOI Number: 10.9737/hist.2018.607
  Özet   Tam Metin
Şükrü Dursun
3- Anadolu Selçuklu Dönemi Avanos-Kayseri Kervan Yolunda Bir Durak Noktası: Suvermez Kervansarayı, Mescidi ve Sarnıçları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.608
  Özet   Tam Metin
Osman Emir - Fatih İnan
4- İmparator Nero’nun Doğu Politikasında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin Stratejik Önemi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.609
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
5- Cumhuriyet Döneminde Bayındırlık Faaliyetleri (1923-1950)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.610
  Özet   Tam Metin
Ebubekir Güngör
6- Kırgız Milli Aydınlarına Karşı Bolşevik Terörü: Repressiya (1937 – 1938)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.611
  Özet   Tam Metin
Hasan Tevfik Güzel
7- Soğuk Savaş Sürecinde Irak’ta Kürt Hareketi ve Molla Mustafa Barzani

DOI Number: 10.9737/hist.2018.612
  Özet   Tam Metin
Selçuk Seçkin
8- Osmanlı döneminde Yalova’daki Ermeni Yapılarının Tamiri ve İnşaası

dOI Number: 10.9737/hist.2018.613
  Özet   Tam Metin
Ramazan Sonat
9- El Aneze Aşireti Ekseninde Birinci Dünya Savaşı’nın Gölgesinde Devlet-Aşiret İlişkisi ve Yansımaları Üzerine Bir Tarih Kritiği

DOI Number: 10.9737/hist.2018.614
  Özet   Tam Metin
Fuat Uçar
10- Üç Tarz-ı Siyaset’in Bir Unsuru Olarak İslâmcılık ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.615
  Özet   Tam Metin
Nadir Yurtoğlu
11- II. Dünya Savaşı Dönemi ve Sonrasında Ziraî Kombinalar Tarihi Hakkında Bir İnceleme (1937-1949)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.616
  Özet   Tam Metin
İsmail Hakkı Demircioğlu
12- Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu

DOI Number: 10.9737/hist.2018.617
  Özet   Tam Metin