International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 4

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Ağustos-2019Kapak | Editörden | Jenerik |

Meltem Akıncı
1- Pax Khazarica

DOI Number: 10.9737/hist.2019.756
  Özet   Tam Metin
Songül Dumlupınar Alican
2- Şehre Ad Vermek: Âmid İsmi Hakkında

DOI Number: 10.9737/hist.2019.757
  Özet   Tam Metin
Cengiz Fedakar
3- Belgrad Kalesi'nin İşgali (1787-1792 Osmanlı-Avusturya, Rus Savaşları'nda)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.758
  Özet   Tam Metin
Nihal Gezen
4- Siyasal İktidar Bağlamında Memlûkler’de, Delhi Türk Sultanlığı’nda ve Türkiye Selçuklular’ında Saltanat Nâipliği

DOI Number: 10.9737/hist.2019.759
  Özet   Tam Metin
Elif Gültekin
5- Haydarpaşa Tıbbiyesinin Geçirdiği İç Mekan Dönüşümleri (1895-1933)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.760
  Özet   Tam Metin
Mehmet Güneş
6- XX. Yüzyıl Başlarında Afyonkarahisar’da Yaşanan Bir Felaket (1902 Yangını ve Yangınzedeler İçin Yapılan Yardımlar)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.761
  Özet   Tam Metin
N.Çiçek Akçıl Harmankaya
7- Kastamonu Talipler Köyü Rüstem Paşa Camii

DOI Number: 10.9737/hist.2019.762
  Özet   Tam Metin
Murad Khashimov - Segah Tekin
8- Rus İmparatorluğu ve SSCB’den Arjantin’e Göç (1850-1940) ve Nüfus Politikaları

DOI Number: 10.9737/hist.2019.763
  Özet   Tam Metin
M.Mücahit Küçükyılmaz
9- First Rallies in Our Multi-Party Political Communication History: Addresses by İsmet Pasha in Sivas and Fethi Bey in İzmir

DOI Number: 10.9737/hist.2019.764
  Özet   Tam Metin
Sabri Özçakır - Salih Başkutlu
10- The Corps of Rum Scouts of Istanbul According To Ottoman Archival Documents in The Armistice Period (1918-1922)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.765
  Özet   Tam Metin
Kader Akdağ Sarı
11- 19. Yüzyıl Ortalarında Tatarpazarı’nda Etnik/ Dini İşbölümü ve Gelir Dağılımı

DOI Number: 10.9737/hist.2019.766
  Özet   Tam Metin
Abdullah Saydam
12- 1828-1829 Türk-Rus Savaşı ve Bir Bürokratın Doğuşu: Mehmed Vecîhî Paşa

DOI Number: 10.9737/hist.2019.767
  Özet   Tam Metin
Davut Şahbaz
13- Osmanlı Klasik Döneminde Yerleşme - Nüfus ve Ekonomi: Bozdoğan Kazası Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2019.768
  Özet   Tam Metin
Uğur Üçüncü
14- Gümüşhane’de Son Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.769
  Özet   Tam Metin
Ahmet Edi
15- İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Rus ve Alman Ordularında Savaşan Azeri Askerler

DOI Number: 10.9737/hist.2019.770
  Özet   Tam Metin