International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 4

Baş Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Ağustos-2020Kapak | Jenerik | Editörden |

Erkan Afşar
1- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın “Programları” Ekseninde Mukayesesi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.881
  Özet   Tam Metin
Alaattin Aköz
2- Ağnam Sayımlarında Hayvan Gizleme: Sirkat

DOI Number: 10.9737/hist.2020.882
  Özet   Tam Metin
Hayrünisa Alp
3- Milli Mücadele’nin Çetin Şartlarında Maarif Müdürü Osman Nuri (Oral) Bey’in Gözünden Türk Eğitimine Bakış (1922-1923)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.883
  Özet   Tam Metin
Ahmet Altungök
4- Sâsânîler Dönemi İran Tarihi Arkeolojik Kaynakları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.884
  Özet   Tam Metin
Ozlem Atalan
5- Learning from Hall and Room Arrangements; Examples from Kula –Manisa Traditional Houses

DOI Number: 10.9737/hist.2020.885
  Özet   Tam Metin
Abdulhalik Bakır - Ebru Emine Oğuz
6- The Polish-Lithuanian Union and Jadwiga the Queen

DOI Number: 10.9737/hist.2020.886
  Özet   Tam Metin
Çiğdem Kılıçoğlu Cihangir
7- Yunan Ulusçuluğunun Doğuşunda Sıradışı Bir Keşiş, Fizik Teorisyeni ve Öğretmen: Lesvoslu Veniamin

DOI Number: 10.9737/hist.2020.887
  Özet   Tam Metin
Fehminaz Çabuk
8- Osmanlı Devleti’nde Memurların Müdahil Olduğu Bazı Fuhuş ve Fahişe Meseleleri Üzerine Bir Değerlendirme (1833-1922)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.888
  Özet   Tam Metin
Ali Çakırbaş
9- Cumhuriyet Senatosu’nda Nevşehir’in Temsili

DOI Number: 10.9737/hist.2020.889
  Özet   Tam Metin
Fatma Çapan
10- VI. Asrın Başlangıcından Bulgarların Hristiyanlığı Kabul Etmesine Kadar Doğu Roma İmparatorluğu ile Bulgarlar Arasındaki Siyasi İlişkiler

DOI Number: 10.9737/hist.2020.890
  Özet   Tam Metin
Ahmet Demir
11- Aka Gündüz’ün Osmanlı Donanma Cemiyeti’ne Yardım Hususunda İki ‘Açık Mektup’u

DOI Number: 10.9737/hist.2020.891
  Özet   Tam Metin
Şerif Demir
12- Yassıada Mahkemelerinde Adnan Menderes (6/7 Eylül Davası)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.892
  Özet   Tam Metin
Mine Demir - Abdülkadir Erçin
13- Bartın’ın Ticari Hayatına Yön Veren Bedosaki Ailesinin Karıştığı Yolsuzluklar (1890-1905)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.893
  Özet   Tam Metin
Arzu Dereköylü
14- Demokrat Parti'nin Ordu İlinde Kuruluşu ve 1950 Seçimlerine Giden Süreç

DOI Number: 10.9737/hist.2020.894
  Özet   Tam Metin
Füsun Çoban Döşkaya
15- Mary Lyon: Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu ve Mezunlarının Osmanlı Devleti’nde Eğitim Misyonerliği Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.895
  Özet   Tam Metin
Ali Duran - Necati Cemaloğlu
16- A Historical-Biographical Analysis of A Successful Educational Leader: İsmail Hakkı Tonguç

DOI Number: 10.9737/hist.2020.896
  Özet   Tam Metin
İbrahim Erdal
17- Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Kalkınma bağlamında kurulan Bir Sivil Toplum Kuruluşu: Türkiye Tiftik Cemiyeti ve Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.897
  Özet   Tam Metin
Mehmet Salih Erkek - Düzgün Aslan
18- İktidarın Bilme Nesnesi Olarak Tarih: Adnan Menderes Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2020.898
  Özet   Tam Metin
İlkay Erken
19- İşkodra Vilayetinde İdâdîler (1889-1912)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.899
  Özet   Tam Metin
Burak Gani Erol
20- Memlûkler Döneminde Şâm Mahmili, Hacılar Ve Menziller

DOI Number: 10.9737/hist.2020.900
  Özet   Tam Metin
Gürbüz Arslan - Gözde Somel
21- Ulusal ve Yabancı Basında Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya Savaş İlanı ( 23 Şubat 1945)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.901
  Özet   Tam Metin
Hasan Gürkan
22- Türk Tarih Öğretiminde Psiko-Sosyal Açıdan Savaşlar ve Yansımaları (1914-1939)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.902
  Özet   Tam Metin
İlker Işık – Mevlüt Uyan
23- Yeni Bir Yol Keşfi: Konya-Aksaray Antik Yol Güzergahı

DOI Number: 10.9737/hist.2020.903
  Özet   Tam Metin
Gülnar Kara
24- Bilinmeyen Bir Hun Prensi Jin Midi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.904
  Özet   Tam Metin
Hacer Kara - İlker Mimiroğlu
25- Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesinde Bulunan Osmanlı Dönemi Kılıçları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.905
  Özet   Tam Metin
İsrafil Karataş
26- 12 Mart Müdahalesine Giden Yolda Cumhurbaşkanı’na Gelen Şikâyet ve Öneriler

DOI Number: 10.9737/hist.2020.906
  Özet   Tam Metin
Asil Kaya
27- DP Dönemi’nde Devletçilikten Kopuş Bağlamında Petrol Kanunu ve Amerika’nın Etkisi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.907
  Özet   Tam Metin
Aziz Kılıç
28- Adanalı Bir İttihatçı: Ali Münif Yeğena (1874-1951) ve Siyasi Yaşamı

DOI Number: 10.9737/hist.2020.908
  Özet   Tam Metin
H. Hale Kozlu – Özlem Sümengen – Seven Gözübüyük
29- Geleneksel Kayseri Hamamlarında Doğal Aydınlatma Sistemleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.909
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Muşmal - Hasret Gümüş
30- Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı Dönemi Sürgün Politikası: Beyşehir Kazası Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2020.910
  Özet   Tam Metin
Ökkeş Narinç
31- Birinci Dünya Savaşında Müttefikleri Birbirine Bağlayan Balkan Treni (İstanbul-Sofya-Belgrad-Budapeşte-Viyana-Berlin)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.911
  Özet   Tam Metin
Özer Özbozdağlı
32- 1905 İşkodra Depremi ve Afet Yönetimi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.912
  Özet   Tam Metin
Ali Naci Özyalvaç
33- Konya Sultan Selim ve İstanbul Yavuz Sultan Selim Camileri’nde Oran Araştırması ve Müellif Mimar Meselesi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.913
  Özet   Tam Metin
Sadık Sarısaman
34- Antalya'nın İlk Kadın Milletvekili Türkan Örs Baştuğ'un 5. Dönem TBMM'deki Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.914
  Özet   Tam Metin
Ozan Tuna - Nazlı Murzioğlu
35- Dönemin Avusturya Die Neue Zeitung Gazetesi’ne Göre Çanakkale Deniz Muharebesi (3 Kasım 1914-18 Mart 1915)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.915
  Özet   Tam Metin
Orhan Turan
36- Erzurum’un Yıllık Ticari Hacmine Dair Bir İngiliz Konsolosluk Raporu (18 Mart 1899)

  Özet   Tam Metin
Ahmet Yaşar
37- Stratford Canning Albümü: 1809 İstanbul’unda Mekân Tahayyülleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.917
  Özet   Tam Metin
Nurgül Yıldırım
38- Demir Çağında Göçün ve Ticaretin Şekillendirdiği Coğrafya “Kuzey Levant”

DOI Number: 10.9737/hist.2020.918
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yılmaz
39- Soğd’un Coğrafi Sınırları ve Bölge’de Büyük Yüeçih Hâkimiyeti

DOI Number: 10.9737/hist.2020.919
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yüksel
40- Sami Hochberg: A Zionist Journalist Author Printer Diplomat Spy

DOI Number: 10.9737/hist.2020.920
  Özet   Tam Metin