International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 4

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST - Tamer BALCI

Samsun,  Kasım-2012Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Neslihan Altuncuoğlu
1- Uluslarası Antlaşmalar Işığında Ege Adaları Sorunu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_669
  Özet   Tam Metin
Resul Babaoğlu
2- Türkiye Rum Cemaati ve 6/7 Eylül 1955 Olayları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_654
  Özet   Tam Metin
Rahul Bhaumik
3- Hindistan Yılanlarının Doğal Tarihi: Dr. Patrick Russell, Koloni Eczacılığı ve İngiliz İmparatorluğu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_649
  Özet   Tam Metin
Muhammed Bilal Çelik
4- Saidiye Hanlığı ve Hocalar Devri Kaynakları (1514-1762)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_658
  Özet   Tam Metin
Şenol Çelik
5- Osmanlı Devleti'nde Reâyâ (Köylü-Çiftçi)-Yörük Ayırımı ve İçel Sancağı Örneği

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_683
  Özet   Tam Metin
Emrah Çetin
6- Türk Basınında Hicaz Demiryolu İnşaatının Finansmanı Meselesi (1900-1908)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_565
  Özet   Tam Metin
Recep Dündar
7- H.1053-M.1643 Tarihli 8428 No’lu Cizye Defteri’nin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_632
  Özet   Tam Metin
H.Hande Duymuş Florioti
8- M.Ö.I.Binyıl’da Mezopotamya’da Nehir Ulaşımı: Asur Örneği

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_647
  Özet   Tam Metin
Sadullah Gülten
9- Bozok Sancağı’nda Köylerin Teşekkülüne Dair bir Örnek: Çokradan Köyü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_623
  Özet   Tam Metin
Nesrin Atıcı Kanberoğlu
10- Osmanlı’dan Cumhuriyete Heykel Sanatının Yolculuğu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_599
  Özet   Tam Metin
Muhittin Kapanşahin
11- Büyük Selçuklu Sultanları ile Abbası Halifelerinin İlişkileri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_563
  Özet   Tam Metin
Elif Emre Kaya - Zakir Avşar
12- İktidar - Muhalefet İlişkilerinde Değerlendirilemeyen Bir İyileşme Şansı: Adnan Menderes’in Uçak Kazası Üzerinden Siyasal İletişim İnşa Çabaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_610
  Özet   Tam Metin
Cengiz Mutlu
13- Birinci Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye İsviçre’de Osmanlı Aleyhtarı Propaganda ve Osmanlı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Faaliyetleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_602
  Özet   Tam Metin
Mücahit Özçelik
14- 1918 Bükreş Antlaşması

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_641
  Özet   Tam Metin
Cihan Özgün - Aysun Sarıbey Haykıran
15- Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Zamanlarında Eşkiyanın Gölgesinde Bir Kaza: Kuşadası

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_576
  Özet   Tam Metin
Ali Özkan
16- Enver Hoca Döneminde Arnavutluk’ta Din-Devlet İlişkisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_592
  Özet   Tam Metin
Mustafa Salep
17- II. Dünya Savaşı Yıllarında Sovyet Dış Politikası ve Sovyet Emperyalizmi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_620
  Özet   Tam Metin
Tahir Sevinç
18- Seyyit Fethi Efendi’nin Şam Defterdarlığı ve Muhallefatının Müsaderesi (1728-1746)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_567
  Özet   Tam Metin
Cemal Sezer
19- Birinci Dünya Savaşı’nda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Sağlık Alanındaki Faaliyetleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_671
  Özet   Tam Metin
Bülent Şener
20- Ağrı İsyanı (1926-1930) ve Türkiye-İran Krizi (1930):Türk Dış Politikası Tarihinde Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_640
  Özet   Tam Metin
Faruk Taşkın
21- Antep’te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi Türkiye Koleji

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_566
  Özet   Tam Metin
Tufan Turan - Esin Tüylü Turan
22- Balkan Paktı Fikrinin Ortaya Çıkışı ve İlk Balkan Konferansı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_583
  Özet   Tam Metin
Songül Ulutaş
23- Gelenekten Moderne Tarsus’ta Tarımsal Dönüşüm (1839-1856)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_550
  Özet   Tam Metin