International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 4

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Samsun,  Tammuz-2013Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Şerif Demir
1- Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Göre Lozan Konferansında Mali ve İktisadi Konular

Doi Number :10.9737/historyS919
  Özet   Tam Metin
Türkan Doğruöz
2- Lozan Antlaşması’nın Ahâli Gazetesine Yansımaları

Doi Number :10.9737/historyS965
  Özet   Tam Metin
Mustafa Göleç
3- Sevr’in Aynasından Bakmak: Türk İnkılâbının Kurucu İdeolojik Metinlerinde Lozan Söylemi

Doi Number :10.9737/historyS959
  Özet   Tam Metin
Ulvi Keser
4- “Lozan Sonrasında Kıbrıs Unutuldu mu?” Sorusuna Kesitsel Bir Bakış ve M. Remzi Okan

Doi Number :10.9737/historyS982
  Özet   Tam Metin
Gürhan Kırilen
5- Çinli Müslümanların Gözünden Lozan Barışı: TBMM Arşivinde Bulunan Bir Kutlama Mesajı

  Özet   Tam Metin
Tuğrul Özcan
6- Enver Paşa’nın Bolşeviklerle Görüşmeleri (1919-1920)

Doi Number :10.9737/historyS907
  Özet   Tam Metin
Emine Pancar
7- Cavit Aker’in Anılarına Göre Fethiye’nin İşgali ve İzmir’in İşgalinin Fethiye’ye Yansımaları

Doi Number :10.9737/historyS964
  Özet   Tam Metin
Dilara Uslu
8- Lozan Konferansı Öncesinde Batı Anadolu’daki Muharebelerin Batı Basınına Yansımaları

Doi Number :10.9737/historyS1005
  Özet   Tam Metin
Ekrem Causevic - Aleksandar Vukic
9- “Oldukça Önemsiz Bir Cinayet”: Bosna'daki bir Fransisken Manastırı’nda İşlenen bir Suç

Doi Number :10.9737/historyS878
  Özet   Tam Metin
İlhan Ekinci
10- Büyük Ayanların Gölgesinde -Ordu Kazası’nda Âyânlığın Gelişimi-

Doi Number :10.9737/historyS939
  Özet   Tam Metin
Mustafa Işık
11- Budin Sancağında Tımar Rejimi: 1560-1561 Yılı Örneği

Doi Number :10.9737/historyS862
  Özet   Tam Metin
Miyase Koyuncu Kaya
12- Esnaf Loncalarında Yeniçeriler

Doi Number :10.9737/historyS911
  Özet   Tam Metin
Kemal Saylan
13- Gümüşhane’de Dergiciliğin Tarihi Gelişimi ve İrfan Yolunda İlk Adım Dergisi

  Özet   Tam Metin
Hakan Türkkan
14- Osmanlı Devleti'nde Modern Anayasal Hareketlerin Başlangıcı ve Osmanlı Anayasa Düşüncesine Rigas Ferrios'un Etkisi

Doi Number :10.9737/historyS761
  Özet   Tam Metin
Efkan Uzun
15- Sultan II. Bayezid’in Şehzadelerine Gönderdiği Armağanlar

Doi Number :10.9737/historyS870
  Özet   Tam Metin
Yenal Ünal
16- Kafkasya Tarihi Hakkında Seçilmiş Bir Bibliyografya Denemesi

Doi Number :10.9737/historyS848
  Özet   Tam Metin
Zeynep İskefiyeli
17- Misyonerliğe Adanmış Bir Ömür: Joseph Kingsbury Greene

Doi Number :10.9737/historyS908
  Özet   Tam Metin
Albertine Jwaideh Burcu Kurt
18- Sultan II. Abdülhamid'in Irak'daki Emlakı

Doi Number :10.9737/historyS925
  Özet   Tam Metin
Carter V. Findley Sezai Balcı
19- Osmanlı Hariciye Nezareti’nin Kuruluşu: III. Selîm ve II. Mahmûd Döneminde Bürokrasi Reformunun Başlaması

Doi Number :10.9737/historyS913
  Özet   Tam Metin
Harun Doğru
20- Odile Moreau, Reformlar Çağında Osmanlı İmparatorluğu, Askeri “Yeni Düzen

Doi Number :10.9737/historyS838
  Özet   Tam Metin