International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 4

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Ankara,  Temmuz-2014Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Süleyman Demirci - Kâzım Kartal
1- 1833/34 (H. 1249) Tarihli Kayseri Sancağı, Karahisar-i Develi (Yeşilhisar) ve Talas Kazası Müslim Nüfus Defteri İncelemesi

Doi Number :10.9737/historyS1272
  Özet   Tam Metin
Eralp Erdoğan
2- Babür İmparatorluğu’nun Kuruluş Safhasında Şah İsmail ile Babür İttifakı

Doi Number :10.9737/historyS1150
  Özet   Tam Metin
Serdar Genç
3- Edremit Hanları ve Hanların Misafirleri (16-19. YY.)

Doi Number :10.9737/historyS1421
  Özet   Tam Metin
Selim Karakaş
4- Türk Tarihinde Bir Otorite Tipi: Kagan

Doi Number :10.9737/historyS1291
  Özet   Tam Metin
Bayram Arif Köse
5- Ortaçağda Rize ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası Hakkında Bir Değerlendirme

Doi Number :10.9737/historyS1273
  Özet   Tam Metin
Sibel Kavaklı Kundakçı
6- Tereke Kayıtlarına Göre 19. Yüzyılda Merzifon’da Sosyal ve Ekonomik Hayat

Doi Number :10.9737/historyS1166
  Özet   Tam Metin
Recep Kürekli
7- Mısır Vilayeti’nin İlk Belediye Teşkilatı: İskenderiye Belediyesi (1890)

Doi Number :10.9737/historyS1274
  Özet   Tam Metin
Abdullah Lüleci
8- Mütareke Döneminde İstanbul'da Ermeniler Arasında Görülen Salgın Hastalıklar (1918-1922)

Doi Number :10.9737/historyS1301
  Özet   Tam Metin
Serdar Ösen
9- Selanik Mevlevîhânesi Şeyhi Eşref Dede’nin Azli Meselesi ve Sultan II. Abdülhamid’in Tutumu

Doi Number :10.9737/historyS1302
  Özet   Tam Metin
İbrahim Serbestoğlu - Turan Açık
10- Hüseyin Hüsameddin’in Bilinmeyen Bir Eseri: Paşa Armağanı

Doi Number :10.9737/historyS1442
  Özet   Tam Metin
Feyza Kurnaz Şahin
11- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kişi Hak ve Özgürlüklerini Korumaya Yönelik Çabası: Hürriyet-i Şahsiyye Kanunu ve Basındaki Yansımaları

Doi Number :10.9737/historyS1375
  Özet   Tam Metin
Tufan Turan
12- Midhat Paşa'nın Azli ve Sürgününün İspanyol Basınındaki Yansımaları ve Paşa'nın İspanya Seyahati

Doi Number :10.9737/historyS1339
  Özet   Tam Metin
Sadiye Tutsak
13- Milli Mücadele Yıllarında Suriye’deki Gelişmelerin Güney Cephesine Etkisi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi –I

Doi Number :10.9737/historyS1346
  Özet   Tam Metin
Şenay Yanar
14- XVII. Yüzyıl Avrasya Ticaretinde İran İpeği

Doi Number :10.9737/historyS1317
  Özet   Tam Metin
İlhan Gök
15- Mehmet Güneş, Osmanlı Devleti'nde Kaymakamlık (1842-1871), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2014, 412 sayfa.

Doi Number :10.9737/historyS1359
  Özet   Tam Metin