International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 5

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Ağustos-2018Kapak | Editörden | İçindekiler | Jenerik |

Yaşar BAYTAL
1- Osmanlı Basınında 1917 Bolşevik İhtilali

DOI Number: 10.9737/hist.2018.618
  Özet   Tam Metin
Ökkeş Hakan ÇETİN - Burak E. TARLAKAZAN
2- Hayi Hak, Perdeye Yansıyan Zaman, Türk Gölge Tiyatrosu Karagözün Kökenine Dair İmgesel İzler

DOI Number: 10.9737/hist.2018.619
  Özet   Tam Metin
Önder DUMAN
3- İktidar ve Beden: Cumhuriyet Döneminde Çukurova ve Çevresinde Şalvar Yasağı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.620
  Özet   Tam Metin
Kaya GÖKTEPE
4- Osmanlı Madencilik Sektöründe İşgücü Yetersizliğine Bir Çözüm: Mahkûm Emeği (1839-1918)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.621
  Özet   Tam Metin
Yunus INCE
5- Sultanın İsyankâr Kullarının İlk İsyanı: Buçuktepe Vakası (1446)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.622
  Özet   Tam Metin
Bayram Arif KÖSE
6- Gatoğıgos Yovhannēs Drasxanakertc’ı’nin History of Armenia Adlı Eseri’nin Kafkasya Türklüğü Açısından Değerlendirilmesi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.623
  Özet   Tam Metin
Elif Fatma SALIHOĞLU - Mehtap ÖZBAYRAKTAR
7- Likya Mezar Yapılarında Mimari Alegoriler

DOI Number: 10.9737/hist.2018.624
  Özet   Tam Metin
Abdullah SAYDAM
8- Ailenin Seçtiği Kocaya İtiraz: Trabzonlu Kızlar Mahkemede

DOI Number: 10.9737/hist.2018.625
  Özet   Tam Metin
Ayşen SİNA
9- Büyük İskender’in Doğu Siyasetinde Asyalı Kadınların Yeri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.626
  Özet   Tam Metin
Mustafa Kemal ŞAHİN
10- Konya ve Çevresinde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Bazı Hanlar Üzerine Yorumlamalar

DOI Number: 10.9737/hist.2018.627
  Özet   Tam Metin
Tekin TUNCER
11- Türkiye’de Yaşayan Doğu Türkistanlıların Kurduğu Sivil Toplum Örgütleri ve Bunların Faaliyetleri: Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2018.628
  Özet   Tam Metin
Alaattin UCA - Aytunç ÜLKER
12- Atatürk'ün Ölümünün Alman Basınına Yansımaları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.629
  Özet   Tam Metin
Uğur ÜÇÜNCÜ
13- Siverek Mebusu Mustafa Lütfi(Azer) Bey ve TBMM’deki Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.630
  Özet   Tam Metin
Emre YÜRÜK
14- Gelişen Teknoloji, Değişen Savaş: Babür Şah’ın Hindistan’daki Savaşlarında Ateşli Silahların Rolü

DOI Number: 10.9737/hist.2018.631
  Özet   Tam Metin