International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 5

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Ekim-2019Kapak | Editörden | Jenerik |

Ayşegül Kuş - Gülbadi Alan
1- Amerikan Board ve Bitlis’teki Çalışmaları (Amerikan Board Belgeleri Işığında)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.771
  Özet   Tam Metin
Necdet Aysal - Ahmet Avcı
2- Cumhuriyet Döneminde Kültürel Değişimin Bir Simgesi: Ankara Etnografya Müzesi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.772
  Özet   Tam Metin
Sedef Bulut - Ceyhun Öğreten
3- Türk-Sovyet İlişkilerinde Yol Ayrımı: 1925 Türk-Sovyet Saldırmazlık Paktının İptali ve Amerikan Basını

DOI Number: 10.9737/hist.2019.773
  Özet   Tam Metin
Fatma Çapan
4- İmparator Theophilos Döneminde(829-842) Doğu Roma İmparatorluğu ile İslam Dünyası Arasındaki İlişkiler

DOI Number: 10.9737/hist.2019.774
  Özet   Tam Metin
Melih Duman
5- 1965 Pakistan - Hindistan Savaşı Ekseninde Keşmir Olayları ve Türkiye’nin Dış Politikası

DOI Number: 10.9737/hist.2019.775
  Özet   Tam Metin
Fatih Demirel - Songül Yılmaz Derin
6- Osmanlı Ortaöğretim Kurumlarında Soruşturma Süreci (Örnek Bir Vaka Analizi)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.776
  Özet   Tam Metin
Esra Bölükbaşı Ertürk - Büşra Arslan
7- Tarihsel Süreçte Safranbolu’da Sinemanın Gelişimi: Özer Sineması

DOI Number: 10.9737/hist.2019.777
  Özet   Tam Metin
Cengiz Fedakar
8- Limni Müdafaası (1770)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.778
  Özet   Tam Metin
Nedim İpek
9- Göçü ve Göçmeni Anlamak

DOI Number: 10.9737/hist.2019.779
  Özet   Tam Metin
Behset Karaca - Durmuş Volkan Karaboğa
10- Osmanlı Medeniyeti, Yerleşmesi ve İskânına Etki Eden En Önemli Kurumlardan Biri Olan Tekke ve Zaviyeler: Hamid Sancağı Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2019.780
  Özet   Tam Metin
Mesut Karakulak
11- Türkistan'da Diplomasinin Dönüşümü: Pazuhin Kardeşlerin Hive, Buhara ve Hindistan Misyonu 1669-1673

DOI Number: 10.9737/hist.2019.781
  Özet   Tam Metin
Hale Kozlu
12- Osmanlı Dönemi’nden Günümüze Talas Amerikan Koleji Eğitim ve Konaklama Binalarının Dönüşüm Süreci

DOI Number: 10.9737/hist.2019.782
  Özet   Tam Metin
Selma Kuşu
13- 1656-1669 Tarihleri Arasında Edirneli Kadınların Maddi Varlıkları Üzerine Bazı Değerlendirmeler

DOI Number: 10.9737/hist.2019.783
  Özet   Tam Metin
Uğur Serçe
14- Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Azınlık Politikaları

DOI Number: 10.9737/hist.2019.784
  Özet   Tam Metin
Metin Seyyar
15- Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Osmanlı Hanedan Algısı

DOI Number: 10.9737/hist.2019.785
  Özet   Tam Metin
Ramazan Sonat
16- Bir Cephe İki Önemli Askerî Hata: Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı Sırasında Bağdat’ı Nasıl Kaybetti Sorusu Üzerine Düşünsel Bir Analiz

DOI Number: 10.9737/hist.2019.786
  Özet   Tam Metin
M. Sait Türkhan
17- Osmanlı-İngiliz Ticaret Tarihinin İngiliz Arşiv Kaynakları: State Papers Tasnifi Üzerine Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2019.787
  Özet   Tam Metin
Veysel Usta
18- Osman Ağa Tarafından Giresun’da Çıkarılan Gedikkaya Gazetesi Üzerine Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2019.788
  Özet   Tam Metin
Tolga Uzun
19- Sivas Yıldızeli Şeyh Halil Türbesi Duvar Resimleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.789
  Özet   Tam Metin
Murat Zengin
20- Memlûklu Devlet Adamı Emir Çekem ve İsyanları

DOI Number: 10.9737/hist.2019.790
  Özet   Tam Metin