International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 5

Baş Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Ekim-2020Kapak | Jenerik | Editörden |

Ercüment Yıldırım
1- Hititlerdeki Tahta Geçiş Sisteminin Çağdaşı Olan Mısır Krallığı ile Kıyaslanması

DOI Number: 10.9737/hist.2020.921
  Özet   Tam Metin
Efecan Anaz
2- Finike–Fenike Eşleşmesinin Kökenleri ve “Finike” İsminin Günümüze Ulaşması

DOI Number: 10.9737/hist.2020.922
  Özet   Tam Metin
Ekin Ulaş Çelik – Hüseyin Üreten
3- Eskibatı'da (Hellas) Genelev Kültürü ve Fahişelik

DOI Number: 10.9737/hist.2020.923
  Özet   Tam Metin
Alifer Çiftci
4- Artemision Deniz Savaşı: Yeni Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2020.924
  Özet   Tam Metin
Egemen Çağrı Mızrak
5- Savaş-Arabaları’nın İç Asya – Çin Cephesi (M.Ö. XII. – M.Ö. VIII. Yy.)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.925
  Özet   Tam Metin
Fatma Çapan
6- Fatımîlerin Doğu Politikası ve Doğu Roma İmparatorluğu İle İlişkileri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.926
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yılmaz – Cihan Gençtürk
7- Büyük Selçuklu Emîri Müeyyed Ay-Aba ve Nîşâbûr Melikliği’nin Kuruluşu

DOI Number: 10.9737/hist.2020.927
  Özet   Tam Metin
Mehmet Kutlu
8- Orta Asya’da Tütekli (Kırlangıç) Örtünün Kökeni ve Tarihî Gelişim Aşamaları Üzerine bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2020.928
  Özet   Tam Metin
Behset Karaca - Kadir Karacan
9- Nüfus Defterlerine Göre Ağlasun Kazası (1831–1847)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.929
  Özet   Tam Metin
Ayhan Pala
10- XVI. Asırda Selânik Şehrinde İhtida

DOI Number: 10.9737/hist.2020.930
  Özet   Tam Metin
Abdullah Saydam
11- Edirne'de Tanzimat'ın İlk Ayları ve Vali Nâfiz Paşa'nın Muhâkemesi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.931
  Özet   Tam Metin
Hakan Türkkan
12- Osmanlı Devleti’nde Kimsesiz Çocuklara Yönelik Yabancı ve Gayrimüslim Müdahaleleri (1840-1922)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.942
  Özet   Tam Metin
Mehmet Çetin
13- Tabiiyetten Vatandaşlığa: Yunan Tebaası Örneğinde Osmanlı Devleti’nde Tefrik-i Tebaa Uygulaması

DOI Number: 10.9737/hist.2020.933
  Özet   Tam Metin
Muhammet Okudan
14- Osmanlı’da Rüya: Beklenti ve Kehanet (Genel Bir Değerlendirme)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.934
  Özet   Tam Metin
Senem Karagöz
15- “Zeytin” Vakfi Mütevelliyesi Zeliha Hatun'un Edremit'ten Dersaadet'e Uzanan Hak Arayışı (1853-1859)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.935
  Özet   Tam Metin
Kamelya Tekne
16- Sovyet Kırım'da Veli İbrahim Yılları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.936
  Özet   Tam Metin
Onur Güven
17- Doğu Anadolu’da Jandarma Birliklerinin Asayişi Sağlama Çabaları 1890-1915

DOI Number: 10.9737/hist.2020.937
  Özet   Tam Metin
Kezban Acar - Şehriban Aksoy
18- II. Meşrutiyet Dönemi İzmir Mizah Dergilerinde İzmir Belediye Hizmetleri ve Sorunları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.938
  Özet   Tam Metin
Kamuran Karabalık
19- Birinci Dünya Savaşı’nın Başlarında İran’da Rus İşgal Faaliyetleri ve Tepkiler

DOI Number: 10.9737/hist.2020.939
  Özet   Tam Metin
Turgut İleri
20- Millî Mücadele Döneminde Amasya ve Havalisinde Pontus Terörüne Karşı Alınan Tedbirler ve Kuva-ı Takibiye Kumandanlığının Kurulması Çalışmaları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.940
  Özet   Tam Metin
Uğur Üçüncü
21- The New York Times’a Göre Urfa’nın İşgali ve Kurtuluşu

DOI Number: 10.9737/hist.2020.941
  Özet   Tam Metin
İlker Cender
22- İkinci Dünya Savaşındaki Mihver İlerleyişinin Türk Dış Politikasına Etkilerinin İngiliz The Times Gazetesine Yansımaları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.942
  Özet   Tam Metin
İsrafil Karataş
23- 1971 Bingöl Depremi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.943
  Özet   Tam Metin
Güner Sağır
24- Kars’ın Rus Yönetimine Geçtiği 1878 Yılında Rum Yerleşimi Vezinköy ve Peygamber Elias Şapeli

DOI Number: 10.9737/hist.2020.944
  Özet   Tam Metin
Sibel Çelik - Erol Eroğlu
25- Kırşehir Musikî Kültürünün Oluşum ve İlişkilerine Tarihten Bakmak

DOI Number: 10.9737/hist.2020.945
  Özet   Tam Metin