International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 5

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Aralık-2017Kapak | Jenerik Dosyası | İçindekiler | Editörden |

Funda Acar
1- Şehzade-Sultan Bağlamında Klasik Dönem Osmanlı Saltanat Verasetinde Gücün Esas Alınması ve Kadın Soy Çizgisinin Iskat Edilmesi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.557
  Özet   Tam Metin
Turan Açık
2- Fetihten 19. Yüzyıla Kadar Trabzon Şehri’nin Mahalleleri

DOI Number: 10.9737/hist.2017.558
  Özet   Tam Metin
Necmettin Aygün
3- Ticaret ve Taşımacılık İlişkileri Temelinde XIX. Yüzyıla Doğru Avrupa

DOI Number: 10.9737/hist.2017.559
  Özet   Tam Metin
Betül Batır
4- Unesco İşbirliği ile Türkiye’de Temel Eğitim ve Laubach Metodu Deneme Planı

DOI Number: 10.9737/hist.2017.560
  Özet   Tam Metin
Esra Sarıkoyuncu Değerli- Musa Özkan
5- Kütahya Basınında Marshall Yardımları

DOI Number: 10.9737/hist.2017.561
  Özet   Tam Metin
Abdurrahman Demirci
6- Ensar Kimliğinin Oluşumuna Etki Eden Faktörler

DOI Number: 10.9737/hist.2017.562
  Özet   Tam Metin
Mehmet Ali Karaman
7- XIX. Yüzyılda Selanikte Musevi Bir Aile: Alatiniler

DOI Number: 10.9737/hist.2017.563
  Özet   Tam Metin
Hazal Papuççular
8- İki Savaş Arası Dönem Türk Dış ve Güvenlik Politikasında Oniki Ada, 1923-1939

DOI Number: 10.9737/hist.2017.564
  Özet   Tam Metin
Işıl Tuna
9- Demokrat Parti Edirne Milletvekili Rükneddin Nasuhioğlu’nun Anayasayı İhlal Davasında Yargılanması: Suçlamalar ve Savunma

DOI Number: 10.9737/hist.2017.565
  Özet   Tam Metin
Pınar Ülgen-Murat Çaylı
10- Ortaçağ Avrupa Ekonomisinin Mimarları Olan Tüccarlara Genel Bir Bakış

DOI Number: 10.9737/hist.2017.566
  Özet   Tam Metin