International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 6

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Eylül-2018Kapak | Editörden | İçindekiler | Jenerik |

Günnur AYDOĞDU
1- Reform Öncesi ve Sonrasında Emevi Dönemi Altın ve Gümüş Sikkeleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.632
  Özet   Tam Metin
Emel CANTÜRK - Yekta ÖZGÜVEN
2- Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Çimento Sanayi: Arkitekt Dergisi Üzerinden Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2018.633
  Özet   Tam Metin
Ali ÇAKIRBAŞ
3- Amerikan Perspektifinden 1957 Krizine Giden Süreçte Suriye’de Komünizmin Yükselişi (1954-1957)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.634
  Özet   Tam Metin
Necati ÇAVDAR - Kübra MAMAK ÇAM
4- Türk-Alman Araştırmalarına Bir Katkı: Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Devleti-Cemâhir-i Selâse-i Anseatik Münasebetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.635
  Özet   Tam Metin
Muhammed Bilal ÇELİK - Hami DEMİR
5- Hümayun’un İlk Döneminde Babürlü-Afgan Mücadelesi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.636
  Özet   Tam Metin
Hilal KARAVAR ÖZ
6- Dönemin Ulusal Türk Basınının 12 Mart Muhtırasına Bakışı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.637
  Özet   Tam Metin
Osman KARLANGIÇ
7- Adana’da Devlet Otoritesinin Zaafa Uğraması ve Türk-Ermeni Münasebetleri (1908-1909)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.638
  Özet   Tam Metin
Orkun KOCABIYIK
8- The Legacy of Pietro Canonica’s Art and His Travels in Turkey

DOI Number: 10.9737/hist.2018.639
  Özet   Tam Metin
Ahmet N. ÖZDAL
9- Ortaçağ İslam Dünyasında Ticari Sahtekârlıklar

DOI Number: 10.9737/hist.2018.640
  Özet   Tam Metin
Mustafa Kemal ŞAHİN
10- Afşin Eshab-ı Kehf Rıbatı ile Niğde Alaeddin Camisi Taçkapıları Üzerine Bazı Yorumlamalar

DOI Number: 10.9737/hist.2018.641
  Özet   Tam Metin
Sadık Fatih TORUN
11- Sicill-i Âhvâl Defterlerine Göre Niğde Doğumlu Gayrimüslim Devlet Memurları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.642
  Özet   Tam Metin
Muhammet Nuri TUNÇ-Faruk SÖYLEMEZ
12- Hurûfât Defterlerine Göre 18. Yüzyılda Adıyaman'da Eğitim Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.643
  Özet   Tam Metin
Fahriye Begüm YILDIZELİ
13- The Expansion of the British Empire in the Middle East After the Ottoman Heritage (1882-1923)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.644
  Özet   Tam Metin
Nadir YURTOĞLU
14- Türkiye’de Köylere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesinde Demokrat Parti Örneği (1950-1960)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.645
  Özet   Tam Metin
Ahmet YÜKSEL - Hasan BABACAN
15- Plevne ve Gazi Osman Paşa’yı Dünya Gözüyle Görmek

DOI Number: 10.9737/hist.2018.646
  Özet   Tam Metin