International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 6

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Aralık-2019Kapak | Jenerik | Editörden |

Ahmet Üstüner
1- 1770 Çeşme Vakasında Batıklar Meselesi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.791
  Özet   Tam Metin
Ali Rıza Yağlı
2- Timurlu Devleti Emîrleri I- Barlas Boyu: Cihanşah Barlas ve Oğulları

DOI Number: 10.9737/hist.2019.792
  Özet   Tam Metin
Aydın Erön
3- Akhisar, Karahöyük Dağı Çevresinde Yer Alan Mahallelerde Devşirme Mimari Malzeme Kullanımı Üzerine Düşünceler

DOI Number: 10.9737/hist.2019.793
  Özet   Tam Metin
Barış Gür
4- Geç Tunç Çağı’nda Aiolis Bölgesi’nin Ortak kültürel dinamikleri ve Ege Dünyası ile ilişkilerinde yerel unsurların rolü

DOI Number: 10.9737/hist.2019.794
  Özet   Tam Metin
Bayram Arif Köse
5- Abbasilerde Türk İktidar Savaşları: Beckem

DOI Number: 10.9737/hist.2019.795
  Özet   Tam Metin
Behçet Kemal Yeşilbursa
6- Proposals for a Settlement of the Cyprus Problem according to British Documents (1954-1974)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.796
  Özet   Tam Metin
Burak Eryılmaz
7- Unearthing the Past: Passport Regulations in the Ottoman Empire

DOI Number: 10.9737/hist.2019.797
  Özet   Tam Metin
Cumhur Ersin Adıgüzel
8- Mecrît: Bir Endülüs Şehrinin Kuruluşu ve Gelişimi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.798
  Özet   Tam Metin
Erol Akcan
9- 1923 Seçim Sürecinde “İttihatçılar” ve “İttihat ve Terakki”

DOI Number: 10.9737/hist.2019.799
  Özet   Tam Metin
Fikrettin Yavuz
10- Amerikan Protestan Misyonerliği'nin Anadolu'da Teşkilatlanmasına Bir Örnek: Antep Misyonu'nun Kuruluşu (1848)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.800
  Özet   Tam Metin
Hakan Türkkan
11- XIX. Yüzyılda Karabük ve Çevresinde Muhacirler Meselesi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.801
  Özet   Tam Metin
Mahşid Mikaeili
12- Ankara’nin İlk İmar Planlarında Bahçe Kent Kavramı

DOI Number: 10.9737/hist.2019.802
  Özet   Tam Metin
Mucize Ünlü - Ahmet Yadi
13- Rewarding of The Ottoman Ulachs by Romania

DOI Number: 10.9737/hist.2019.803
  Özet   Tam Metin
Murat Coşkuner
14- Geleneksel Dini Modern Devlete Sokmak: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nda Geleneğin ve Geleneksel Dinin Milli Devlet İçin Önemi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.804
  Özet   Tam Metin
Murat Toman
15- Amerikan Siyasi Düşüncesinin İdeolojik Kökeni Püritenizm’in Amerikan Devrimi’ne Etkisi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.805
  Özet   Tam Metin
Murat Turan
16- Türk-Fransız İlişkileri Örneğinde, Parti-Devlet Beraberliği Konusunun İncelenmesi (1923-1939)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.806
  Özet   Tam Metin
Necati Çavdar
17- Tanzimat Dönemi’nde Tokat’ta Rum Nüfusu

DOI Number: 10.9737/hist.2019.807
  Özet   Tam Metin
Oğuz Şentürk
18- XVI. Yüzyılda Börklüce Taifesi ve İskânı

DOI Number: 10.9737/hist.2019.808
  Özet   Tam Metin
Oktay Kızılkaya - Serdar Bay
19- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonucunda Rusya’ya Verilen Tazminatlar ve Ödenmesinde Yaşanan Zorluklar

DOI Number: 10.9737/hist.2019.809
  Özet   Tam Metin
Önder Duman – Mehmet Aydın
20- 27 Mayıs'ın Gölgesinde Bir “İrtica” Hamlesi: Türkçe Ezan

DOI Number: 10.9737/hist.2019.810
  Özet   Tam Metin
Recep Özman - Ezgigül Doğan
21- İmparator Decius’un Hristiyanlık Karşıtı Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.811
  Özet   Tam Metin
Seyfettin Kaya
22- Ortaçağ Arap-İslam Devletlerinde İlm-i Nücum ve Müneccimlik

DOI Number: 10.9737/hist.2019.813
  Özet   Tam Metin
Süheyla Yenidünya Gürgen
23- Bir Savaş Bir Vilayet: 93 Harbi’nden Sonra Edirne Vilayeti’nde Savaşın İzlerini Silmek Üzere Yapılan Düzenlemeler (1879–1882)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.814
  Özet   Tam Metin
Şerif Demir
24- Adnan Menderes’e Göre Cumhuriyet Halk Partisi ve İhtilal

DOI Number: 10.9737/hist.2019.815
  Özet   Tam Metin
Yahya Bağçeci
25- Toulon Kuşatması, 1793

DOI Number: 10.9737/hist.2019.816
  Özet   Tam Metin
Serhat Kumbalı
26- İngiltere Basınında Osmanlı-Türk Propagandası Yapan Bir Dergi: The Islamic Review (1913-1931)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.812
  Özet   Tam Metin