International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 6

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Samsun,  Kasım-2014Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Feridun Bilgin
1- İkinci Endülüs: Girit İslâm Devleti’nin Kuruluş ve Yıkılış Süreci (827-961)

Doi Number :10.9737/historyS1445
  Özet   Tam Metin
Celil Bozkurt
2- Nazilerin Gölgesinde 1936 Berlin Olimpiyatları ve Türk Sporcuların Müsabakaları

Doi Number :10.9737/historyS1429
  Özet   Tam Metin
Cemal Çetin
3- Osmanlı Toplumunda Mahalleden İhraç Kararları ve Tatbiki: Konya Örneği (1645-1750)

Doi Number :10.9737/historyS1470
  Özet   Tam Metin
Süleyman Demirci - Fehminaz Çabuk
4- Celâli Kürt Eşkıyası: Bayezid Sancağı ve Osmanlı-Rus-İran Sınır Boylarında Celâli Kürt Aşireti’nin Eşkıyalık Faaliyetleri (1857–1909)

Doi Number :10.9737/historyS1509
  Özet   Tam Metin
Hanım Göktaş
5- XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Hekim Hasta İlişkileri ve Diplomasız Hekimler

Doi Number :10.9737/historyS1483
  Özet   Tam Metin
Emrullah Kaleli
6- Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında “Haram Aylar”: “Tanrı Barışı ve Ateşkesi”

Doi Number :10.9737/historyS1447
  Özet   Tam Metin
Nesrin Atıcı Kanberoğlu
7- 1926 Yılı Türk Basınında Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurt Gezileri ve Yurt Gezilerinin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü

Doi Number :10.9737/historyS1254
  Özet   Tam Metin
Abdulaziz Kardaş
8- Demokrat Parti İktidarı Döneminde Doğuda Bir Üniversite Kurma Çabaları (1950-1958)

Doi Number :10.9737/historyS1457
  Özet   Tam Metin
Sibel Küçükkülahlı - Fatih Özçelik
9- VI. Dönem TBMM’nin Toplanması ve Genel Yapısının Analizi

Doi Number :10.9737/historyS1428
  Özet   Tam Metin
Miraç Tosun
10- Şan-ı Devlet-i Aliyye’yi Korumak ya da Edirne Sarayı’nı Tamir Etmek

Doi Number :10.9737/historyS1508
  Özet   Tam Metin
Ahmet Türkan
11- Osmanlı ile Papalık Arasındaki İlk Dostane İlişkiler ve Bunun Doğu Kiliseleri Açısından Önemi

Doi Number :10.9737/historyS1482
  Özet   Tam Metin
M. Fatih Yalçın
12- Eyyûbîler Döneminde Şam’ta Kadınlar Tarafından Kurulan Hanefîler’e Ait Medreseler

Doi Number :10.9737/historyS1477
  Özet   Tam Metin
Emre Yıldırım
13- Türkiye’de Milliyetçiliğin Arka Planı: Osmanlı’da Modernlik ve Milliyetçilik

Doi Number :10.9737/historyS1439
  Özet   Tam Metin
Özgür Yılmaz
14- Tanzimat Döneminde Osmanlı Taşra İdare Meclisleri (1840-1871)

Doi Number :10.9737/historyS1449
  Özet   Tam Metin
Şaban Demir
15- Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Murat Belge, Militarist Modernleşme, Almanya, Japonya ve Türkiye İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.

  Özet   Tam Metin