International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 7

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Ekim-2018Kapak | Editörden | İçindekiler | Jenerik |

İnci Aksu Kargın
1- The Road Leading to French Imperialism in Syria through the Lens of Edward Said’s Orientalism

DOI Number: 10.9737/hist.2018.647
  Özet   Tam Metin
Semiha Altıer
2- Bir Motifin Peşinden: Osmanlı Sanatında Bereket Boynuzu

DOI Number: 10.9737/hist.2018.648
  Özet   Tam Metin
Özlem Atalan
3- Performance of Interior Space for Historical and Spatial Transformation; Refunctioning of Kula Sungur Bey Bath

DOI Number: 10.9737/hist.2018.649
  Özet   Tam Metin
Yahya Bağçeci
4- Britanya-Fransa Savaşına Giden Yol (1792-1793)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.650
  Özet   Tam Metin
Kazım Baycar
5- Amerika’ya Göç Eden Osmanlı Suriyelileri ve Yeni Topluma Entegrasyon Süreçleri, 1870-1914

DOI Number: 10.9737/hist.2018.651
  Özet   Tam Metin
Ahmet Gözlü
6- Klasik Mit Dizgesinde Hayali İnsan Grupları ve Coğrafi Mekânlar

DOI Number: 10.9737/hist.2018.652
  Özet   Tam Metin
Yunus İnce
7- Matbaa Öncesi Osmanlı Toplumunda Kitaba Sahip Olmak ya da Olamamak: Bir Maliyet Hesabı Denemesi/Önerisi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.653
  Özet   Tam Metin
Hidayet Kara
8- İkdâmcı Cevdet’in İsviçre Notları Işığında Osmanlı Aydınının Batı Algısı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.654
  Özet   Tam Metin
Serkan Özer
9- Remle Savaşı ve Selâhaddîn Eyyûbî (25 Kasım 1177)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.655
  Özet   Tam Metin
Ramin Sadıgov
10- Karabağ Hanlığının Çarlık Rusyası’na İlhakı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.656
  Özet   Tam Metin
Sadık Sarısaman
11- Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Asayiş Sorunu Şebinkarahisar Ermeni İsyanı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.657
  Özet   Tam Metin
Nadir Yurtoğlu
12- Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Kuruluşu Bağlamında Türkiye’de Standardizasyon Politikaları (1923-1960)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.658
  Özet   Tam Metin
İlkgül Kaya Zenbilci - Ufuk Çetin
13- Prehistorik Çağlardan Modernizme Dansın Anlamı Tasvirler Üzerinden İkonografik Bir Analiz

DOI Number: 10.9737/hist.2018.659
  Özet   Tam Metin
Mustafa Akkaya
14- Osmanlıda 16. ve 17. Yüzyıllar Arasında Nafaka Uygulamaları ile Satın Alma Gücü Arasındaki İlişki

DOI Number: 10.9737/hist.2018.660
  Özet   Tam Metin