International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 9

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Aralık-2018Kapak | Jenerik | Editörden | İçindekiler |

Kezban Acar
1- Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Fuhşu Önleme Çabalarına Dair Bazı Tespitler (1810'lar-1910'lar)

  Özet   Tam Metin
Didem Boyacıoğlu
2- 19. Yüzyılda İnşa Edilen Fabrika Yapılarının Kent Üzerindeki Etkileri ve Osmanlı Yönetiminin Çözüm Arayışları

  Özet   Tam Metin
Hülya Boyana
3- M. Aemilius Lepidus’un Roma Halkına Yaptığı Konuşma

  Özet   Tam Metin
Yasin Coşkun
4- 1967 Krizinden Sonra Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Dönemin Başlangıcı: Toplumlararası Görüşmeler

  Özet   Tam Metin
Volkan Çeribaş
5- Kalebend Defterlerinde Geçen Suç ve Ceza Türleri: 33 Numaralı Kalebend Defteri Örneği

  Özet   Tam Metin
Fadimana Fidan
6- Zahire Temini ve Naklinde Birecik İskelesi’nin Konumu (1746 Osmanlı-İran Savaşı Örneği)

  Özet   Tam Metin
Cem Görür
7- Sultan III. Mustafa’nın Cuma Selâmlıkları

  Özet   Tam Metin
Burçin Işım
8- 1845 Tarihli Malkara Kazası Müslüman Defterine Göre Malkara Kazası'nın Demografik Yapısı

  Özet   Tam Metin
Hilal Livaoğlu Mengüç
9- Ottoman Caliphate in the Egyptian Press: Examples from Al-Ahrām, Al-Muqaṭṭam and Al-Manār

  Özet   Tam Metin
Rafet Metin
10- 1260-61 / 1844-45 Temettuat Kayıtları Işığında Tatlucak Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı

  Özet   Tam Metin
Ümran Ozan Karahan
11- Seleukosların Anadolu’daki Hâkimiyet Mücadelesi

  Özet   Tam Metin
Yücel Öztürk
12- 30 Ağustos Zafer ve Tayyare Bayramı Kutlamaları: Amaç, Süreç ve Kazanımlar

  Özet   Tam Metin
Volkan Payaslı
13- Osmanlı'dan Cumhuriyete Milli Kimliğin ve Ulus Devletin İnşasında Tarihin Görselleştirilmesi

  Özet   Tam Metin
Serdar Sarısır - Neşe Özden
14- Milliyetçi Çin Hükümeti’nin Formoza Adası’na Çekilmesi ve İlk On Yılı (Türk Kaynaklarına Göre, 1950-1960)

  Özet   Tam Metin
Musa Sezer
15- Avârız Kayıtlarına Göre XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Karinabad Kazâsı

  Özet   Tam Metin
Hakan Doğan
16- Osmanlı Mukataa Yönetim Organizasyonunda Yeni Bir Model: Timar Alanlarının Mukataalaştırılma Süreci ve Malikâne Olarak Satışa Çıkarılan İlk Haslar

  Özet   Tam Metin