Year:2019   Volume: 11   Issue: 3   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1421

Mehmet Gündüz ORCID Icon

According To The Spanish Press Abdulhamid II And Political Developments In This Period

Abdulhamid II ascended the throne at a time when it is difficult days of the Ottoman Empire. In the early years of his reign Abdulhamid was engaged in the 1877-1878 Ottoman-Russian War, which led to great destruction. Thanks to the balance policy of Abdülhamid II, the Ottoman Empire entered a long period of peace after this war. Sultan Abdülhamid tried to preserve the characteristic of the Ottoman Empire as a great state with his rational policies followed. In 1897, the Battle of Dömeke with the Greeks resulted in the victory of the Ottoman Empire. Nevertheless, the problems of the Ottoman Empire in Rumelia have increased. After the Reval talks between England and Russia in 1908, the opposition in the Ottoman Empire increased the pressure on Abdülhamid II. Abdülhamid II, who had to re-declare the Constitutional Monarchy after this pressure, was freed after the March 31st Case. Abdulhamid II, who was forced to live exile in Salonica and Istanbul after his abdication, died on 10 February 1918. In this study, between 1876-1918 in the Spanish press, the news related to Abdülhamid II and Ottoman Empire were examined. Furthermore, a general perspective of Abdulhamid II and his period was drawn from the eyes of Spanish newspapers.

Keywords: Spanish Press, Abdulhamid II, the Ottoman Empire, Turkey, Constitutional

DOI Number: 10.9737/hist.2019.747


İspanyol Basınına Göre II. Abdülhamid Ve Bu Dönemde Yaşanan Siyasi Gelişmeler

II. Abdülhamid Osmanlı Devleti´nin zor günler yaşadığı bir dönemde tahta çıkmıştır. Hükümdarlığının ilk yıllarında Abdülhamid büyük yıkımlara yol açan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı´yla uğraşmıştır. Bu savaştan sonra Osmanlı Devleti, II. Abdülhamid´in izlediği denge politikası sayesinde uzun bir barış dönemine girmiştir. Sultan Abdülhamid izlediği akılcı politikalar sayesinde Osmanlı Devleti´nin büyük devlet olma vasfını korumaya çalışmıştır. 1897´de Yunanlılarla yaşanan Dömeke Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti´nin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Buna rağmen Osmanlı Devleti´nin Rumeli´de yaşadığı sorunlar giderek artmıştır. 1908´de İngiltere ve Rusya arasında yapılan Reval Görüşmelerinden sonra Osmanlı Devleti´nde muhalefet II. Abdülhamid üzerindeki baskıyı artırmıştır. Bu baskı sonrasında Meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kalan II. Abdülhamid, 31 Mart Vak´ası sonra tahtan indirilmiştir. Tahtan indirildikten sonra Selanik ve İstanbul´da sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan II Abdülhamid 10 Şubat 1918´de vefat etmiştir. Bu çalışma kapsamında 1876-1918 yılları arasında İspanyol basınında II. Abdülhamid ve Osmanlı Devleti´yle ilgili çıkmış haberler incelenmiştir ve İspanyol gazetelerinin gözünden II. Abdülhamid ve dönemine ilişkin genel bir perspektif çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İspanyol Basını, II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti, Türkiye, Meşrutiyet

DOI Number: 10.9737/hist.2019.747


542