Year:2020   Volume: 12   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1623

Yıldız Deveci Bozkuş

Armenian Intellectuals in Ottoman Modernization: The Example of Lawyer Orhan Vahan

In this study, the life and works of Orhan Vahan, one of the important names of the Armenian intelligentsia in the Ottoman modernization process, will be discussed. In the Ottoman Empire, Armenians wrote Ottoman works in many areas. These fields include philology, architecture, medicine, chemistry, law, economics, literature, art, etc. areas are in the first place. Orhan Vahan, one of the intellectuals of the modernization period in the Ottoman Empire, was an important Armenian intellectual who wrote many works in the field of law in that period. In this study, the contributions of the works written by Orhan Vahan in Ottoman Turkish to the Turkish modernization process will be examined. Orhan Vahan, who was born in Istanbul, Ortaköy in 1832, is also known as Hovhannes / Ohannes Sarkis Vahanyan and Ohan Vahan. Orhan Vahan, who became prominent in the field of law during the modernization period with his contemporary Kirkor Zohrab, Diran Kelekyan, Nadret Haçeryan, Viçen Hukukçiyan, wrote quite extensive works in the field of trade and law.

Keywords: Ottoman, Modernity, Armenian, Orhan Vahan, Intellectual.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.837


Osmanlı Modernleşmesinde Ermeni Bir Entelektüel: Hukukçu Orhan Vahan

Bu çalışmada Osmanlı modernleşme sürecinde Ermeni entelijansiyanın önemli isimlerinden biri olan Orhan Vahan´ın hayatı ve eserleri ele alınacaktır. Osmanlı İmparatorluğu´nda Ermeniler bir çok alanda Osmanlıca eserler kaleme almışlardır. Bu alanlar arasında filoloji, mimari, tıp, kimya, hukuk, iktisat, edebiyat, sanat vb. alanlar ilk sırada yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu´nda modernleşme dönemi aydınlarından biri olan Orhan Vahan da söz konusu dönemde hukuk alnında çok sayıda eser kaleme almış önemli bir Ermeni entellektüeldir. Bu çalışmada Orhan Vahan´ın eserlerinden hareketle Osmanlıca kaleme aldığı çalışmalarının Türk modernleşme sürecine sunduğu katkılar incelenecektir. 1832 yılında İstanbul, Ortaköy´de dünyaya gelen Orhan Vahan, Hovhannes/Ohannes Sarkis Vahanyan ve Ohan Vahan olarak da bilinmektedir. Çağdaşı olan Kirkor Zohrab, Diran Kelekyan, Nadret Haçeryan, Viçen Hukukçiyan gibi isimlerle birlikte modernleşme döneminde hukuk alanında öne çıkan Orhan Vahan ticaret ve hukuk alanında oldukça kapsamlı eserler kaleme almıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Modernleşme, Ermeni, Orhan Vahan, Entelektüel.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.837


71