Year:2013   Volume: 5   Issue: 6   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 533

Mehmet Kaya

Migration to Anatolia during Balkan Wars and Problems Encountered

Relying on Ottoman archival documents, this article examines problems caused by the mass migration to Anatolia during Balkan Wars and the precautions of local Ottoman officials to deal with these problems. The article argues that the masive number of refugees and quick arrival of migrants made it harder to deal with the problems and despite all preparations the expected positive outcome could not be reached. As World War I started the scope of the problems grew bigger.

Keywords: Migration, Ottoman Empire, Balkan Wars

Doi Number :10.9737/historyS987


Balkan Savaşları Sırasında Anadolu´ya Göçler ve Karşılaşılan Sorunlar

Osmanlı arşiv belgeleri ışığında hazırlanan bu makalede Balkan Savaşları sırasında başlayan Anadolu´ya toplu göçün örtaya çıkardığı temel problemler ve yerel yöneticilerin aldıkları tedbirler ele alınmaktadır. Makalede göçmen sayısının yoğunluğu ve göç süresinin kısa oluşu nedeniyle işlemlerin yürütülmesinin zorlaştığı ve tüm tedbirlere rağmen istenen olumlu neticelerin alınamadığı tespit edilmiştir. Göçlerin ardından başlayan Birinci Dünya Savaşı ile de sorunların boyutu daha da artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Osmanlı Devleti, Balkanlar, Balkan Savaşları

Doi Number :10.9737/historyS987