Year:2012   Volume: 4   Issue: 3   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 398

Tufan Turan

Ottoman-Spanish Relations from Struggle to Truce (1301-1581)

The Ottoman Empire and Spain had survived through similar historical experiences and had confronted each other since the early years of the Ottoman Empire. The Ottoman-Spanish struggle intensified as the Spanish kingdoms extended military aids to the Byzantine Empire and Albania while the Ottomans sent help to Muslims in Spain. The minor clashes in the earlier periods between these two states were followed by major wars in the 16th century. Although there had been rapprochements and peace negotiations between the two states, none of the peace attempts were completed successfully because both the Ottoman Empire and Spain had a desire to establish world political domination. Eventually, the struggle period between the Ottoman Empire and Spain ended with a truce in 1581.

Keywords: Ottoman Empire, Spain, Mediterranean, Hayreddin Barbarossa

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_572


Çatışmadan Ateşkese Osmanlı-İspanyol İlişkileri (1301-1581)

Birbirine benzer tarihi tecrübeleri olan Osmanlı ve İspanya devletleri, Osmanlı Devleti´nin kuruluş yıllarından itibaren karşı karşıya gelmeye başlamışlardır. Osmanlı-İspanyol çatışması, İspanyol krallıklarının Bizans´a ve Arnavutluk´a ve Osmanlıların Endülüs Müslümanlarına yaptıkları yardımlar nedeniyle şiddetlenmiştir. Taraflar arasında ilk zamanlardaki ufak çaplı çatışmalar ve savaşlar, 16. yüzyılda yerini büyük savaşlara bırakmıştır. İki ülke arasında bazı yakınlaşmalar gerçekleşmesine ve hatta barış görüşmeleri yapılmasına rağmen, Osmanlıların ve İspanyolların dünya hâkimiyeti düşüncesi ile hareket etmeleri, bu yakınlaşmaların başarısız olmasına neden olmuştur. İki taraf arasındaki çatışma süreci, 1581 yılında imzalanan ateşkes antlaşmasına kadar devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İspanya, Akdeniz, Barbaros Hayreddin

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_572


68