Year:2010   Volume: 2   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 154

A Historical City Caught Between Traditıon and Future: Bitlis

Gülsen Baş

Bitlis is one of the historical cities in Anatolia. In parallel to the process the city experienced in the past, Bitlis has a rich cultural potential. The fact that original historical fabric of the city is used from the time is it was established, causes the changing lifestyle outgrow within this fabric and points to some problems in transfer of the exiting fabric to the future by protecting the past fabric. Despite the problems experienced, the value of the existing cultural legacy of the city should be immediately understood. There are many multifaceted negative factors that deteriorate and destroy the fabric of the city. It should be believed that Bitlis can reach the standards of modern life without damaging the fabric of the city. Negative factors should be identified and correctly analyzed, the properties that survived until today should be correctly transferred to the future.

Keywords: historical city, urban fabric, residence, architecture, conservation

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_75


Gelenek ve Gelecek Arasında Sıkışan Bir Tarihi Kent: Bitlis

Anadolu´daki tarihi kentler içinde yer alan Bitlis, geçmişte yaşadığı sürece paralel olarak zengin bir kültürel potansiyele sahiptir. Özgün tarihi dokusunun, kurulduğu zamandan bugüne kullanılıyor olması, pek çok açıdan değişen yaşam şeklinin bu doku içine sığmamasına neden olmakta, geçmişin korunarak geleceğe aktarılması adına da bazı sorunları gündeme getirmektedir. İçinde bulunduğu olumsuzluklara karşın, sahip olduğu kültürel mirasın değerini bir an önce kavraması gereken kentte, dokunun bozularak yok olmasına neden olan çok yönlü olumsuz faktörler doğru analiz edilerek irdelenmeli ve Bitlis´in modern yaşam standartlarına dokusu bozulmadan kavuşturulabileceği kabul edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: tarihi kent, kent dokusu, konut, mimari, koruma.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_75


177