Year:2019   Volume: 11   Issue: 3   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1432

Arda Baş ORCID Icon

Gen. Şahap Gürler and Political Activities in the Democrat Party Era

In the process from the Second Constitutional Era to the coup of 27 May, Şahap Gürler, with his career as a soldier and civilian, is a typical example of the complexity of relationship between military and politics in the Turkey. Gürler who fulfilled the most important duties of his military career during the Democratic Party was retired by a sudden decision in the same period. After leaving the army, he went into active politics in the ranks of the CHP and became one of the important links between the CHP and the army in the process leading to the coup of 27 May. This study examines the activities of Gürler in his military and civilian life, who was retired on suspicion of a military coup attempt against Democrat-Party-Government by a sudden decision, and aims to contribute to understanding the relationship between military and politics in Turkey.

Keywords: Şahap Gürler, relationship between military and politics, Democrat Party, the military coup of 27 May 1960

DOI Number: 10.9737/hist.2019.743


Orgeneral Şahap Gürler ve Demokrat Parti Döneminde Siyasi Faaliyetleri

II. Meşrutiyet´ten 27 Mayıs´a kadar devam eden süreçte asker ve sivil olarak kariyeriyle Şahap Gürler, Türkiye´de ordu-siyaset ilişkilerinin karmaşıklığına tipik bir örnektir. Demokrat Parti döneminde askeri kariyerinin en önemli görevlerini yerine getiren Gürler, aynı dönemde ani bir kararla emekliye sevk edilmiştir. Ordudan ayrılmasının ardından CHP saflarında aktif siyasete girmiş ve 27 Mayıs´a giden süreçte CHP ile ordu arasındaki önemli bağlantılardan biri olmuştur. Bu çalışmada Demokrat Parti iktidarına yönelik bir darbe girişimi şüphesiyle ani bir şekilde emekliye sevk edilen Gürler´in asker ve sivil hayatındaki faaliyetleri incelenerek Türkiye´de ordu-siyaset ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şahap Gürler, Ordu-Siyaset İlişkileri, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 Darbesi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.743


521