Year:2022   Volume: 14   Issue: 4   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 2264

Alaaddin Kalaycı ORCID Icon,Muhsin Haji Azeez Babila ORCID Icon

British Spy Archeologist Gertrude Lowthian Bell’s Archeological Activities In 1909 And 1911 Travel To Northern Mesopotamia

The geography of Mesopotamia has hosted many civilizations thanks to its fertile lands. These civilizations, on the other hand, managed to leave a mark on themselves by building many artifacts throughout their existence. In the 20th century, the geography of Mesopotamia was within the borders of the Ottoman Empire, and this geography also contained many ancient artifacts. Along with the development of European states in the field of archeology, he managed to use this development in his spying activities in the region. British Gertrude Bell, one of the spy archaeologists, both carried out archaeological activities in Mesopotamia and gathered intelligence information on behalf of Britain. This study aims to explain the archaeological activities of the archaeologist Gertrude Bell, who spied on behalf of the British Kingdom, in her travels in Mesopotamia, and to convey the findings that are important in terms of ancient history in her travels and excavations.

Keywords: Gertrude Bell, Archeology, Babylon, Mesopotamia, Assyria, Hittite

10.9737/hist.2021.1110


İNGİLİZ CASUS ARKEOLOG GERTRUDE MARGARET LOWTHIAN BELL’İN 1909 VE 1911 YILI KUZEY MEZOPOTAMYA SEYAHATİNDEKİ ARKEOLOJİK FAALİYETLERİ

Mezopotamya coğrafyası bereketli toprakları sayesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler ise var oldukları dönem boyunca birçok eser inşa ederek kendilerinden bir iz bırakmayı başarmıştır. 20. Yüzyılda Mezopotamya coğrafyası Osmanlı imparatorluğu sınırlarındaydı ve bu coğrafya birçok antik eserleri de bünyesinde barındırmaktaydı. Avrupalı devletlerin arkeoloji alanında gelişmesi ile birlikte bu gelişimi de bölgede yaptığı ajanlık faaliyetlerinde kullanmayı başarmıştır. Casus arkeologlardan birisi olan İngiliz Gertrude Bell, Mezopotamya coğrafyasında hem arkeolojik faaliyetler yaparak hem de Britanya adına istihbarat bilgileri toplamıştır. Bu çalışma, Britanya Krallığı adına casusluk yapan arkeolog Gertrude Bell’in Mezopotamya coğrafyasında yapmış olduğu seyahatlerdeki arkeolojik faaliyetleri açıklayarak, gezi ve kazılarında eskiçağ tarihi açısından önemli olan bulguları aktarmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gertrude Bell, Arkeoloji, Babil, Mezopotamya, Asur, Hitit

10.9737/hist.2021.1110

Page Range: 911-925


837