Year:2019   Volume: 11   Issue: 6   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1612

Serhat Kumbalı

A Magazine Making Ottoman-Turkish Propaganda in the British Press: The Islamic Review (1913-1931)

1912-1913 was a period in which the West increased its military attacks on Ottoman lands. The attacks continued in 1914 with the First World War and at the end of the war the Ottoman Empire was destroyed. Upon the loss of the military and political ability of the state, the Anatolian people started an armed struggle to determine their own future and the struggle for independence which it carried out resulted in a military victory on 11 October 1922. Regarding the press, both the Ottoman-Turkish administration and the Anatolian movement, apart from their own sources, were supported by the Indian Muslims, in the propaganda activities during this whole period of struggle for existence. One of these publications was The Islamic Review, which was printed in London as part of the Ahmadiyya Movement. This article deals with writings of The Islamic Review having the characteristics of Ottoman-Turkish propaganda and the process leading to the prohibition of it´s entry to Turkey.

Keywords: The Islamic Review, Propaganda, Ottoman, Turkish, Ahmadiyya Movement

DOI Number: 10.9737/hist.2019.812


İngiltere Basınında Osmanlı-Türk Propagandası Yapan Bir Dergi: The Islamic Review (1913-1931)

1912-1913 yılları Batı´nın Osmanlı topraklarına askeri saldırılarını arttırdığı bir dönem olmuştur. Saldırılar 1914´te Birinci Dünya Savaşı ile devam etmiş ve savaş sonunda Osmanlı Devleti yıkılmıştır. Devletin askeri ve siyasi kabiliyetini kaybetmesi üzerine Anadolu halkı kendi geleceğini tayin etmek üzere silahlı mücadeleye girişmiş ve yürütmüş olduğu bağımsızlık mücadelesi 11 Ekim 1922 yılında askeri zafer ile sonuçlanmıştır. Basın yayın hususunda, hem Osmanlı-Türk yönetimi hem de Anadolu hareketi tüm bu varlık mücadelesi dönemindeki propaganda faaliyetlerinde, kendi kaynaklarının dışında, özellikle Hint Müslümanlarından destek görmüştür. Bu yayınlardan biri, Ahmediyye Hareketi doğrultusunda Londra´da yayımlanan The Islamic Review adlı dergi olmuştur. Bu makale Şubat 1913´te yayımlanmaya başlanan The Islamic Review´un Osmanlı-Türk propagandası niteliğindeki yazıları ile Türkiye´ye girişinin yasaklanmasına giden süreci konu edinmektedir.

Anahtar Kelimeler: İslam Mecmuası, Propaganda, Osmanlı, Türk, Ahmediyye Hareketi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.812


414