Year:2019   Volume: 11   Issue: 4   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1443

Inner space Modifications of Haydarpaşa Medical School (1895-1933)

Elif Gültekin ORCID Icon

The Medical School in Haydarpaşa was the first building in the Ottoman Empire, which was built and used as a medical school. The building, which is referred to as Haydarpaşa Tıbbiyesi due to its location, has undergone inner space modifications many times since its construction because of reforms of medical education and the due to different uses. This study aims to determine these modifications and the places of the important historical cases, which were in this buildung occured.

Keywords: Tıbbiye, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane, Haydarpaşa, Rieder Paşa, Cemil Topuzlu

DOI Number: 10.9737/hist.2019.760


Haydarpaşa Tıbbiyesinin Geçirdiği İç Mekan Dönüşümleri (1895-1933)

Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen Haydarpaşa´daki Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binası Osmanlı Devleti´nin tıp okulu olarak yapılmış ve kullanılmış ilk binasıdır. Bulunduğu konum nedeniyle Haydarpaşa Tıbbiyesi olarak isimlendirilen bina, inşa edildiği günden bu yana, tıp eğitiminde yapılan ıslahatlar ve binanın tıp eğitimi dışında kullanımı gibi sebeplerle defalarca iç mekan değişikliğine uğramıştır. Bu çalışmanın amacı, açıldığı günden bu yana binanın geçirdiği iç mekan değişikliklerini tespit etmek, binada gerçekleşmiş olan bir çok tarihi olayın mekanlarıyla buluşmasını sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbiye, Mekteb-i Tıbbiyye-yi Şahane, Haydarpaşa, Rieder Paşa, Cemil Topuzlu

DOI Number: 10.9737/hist.2019.760


163