Year:2020   Volume: 12   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1632

Akın Temür ORCID Icon, Davut Yiğitpaşa

Neoklaudiopolis Ancient City and Territory 2018 Surveys and Inventory Studies

A 5-year survey was planned in order to reveal the localization of Neoklaudiopolis and its relations with its surroundings and to investigate the history of Vezirköprü district, to identify the archaeological cultural assets in the district. Within the scope of this planning, in 2018, the first works were started in Vezirköprü District of Samsun Province. The survey in 2018 was conducted in 27 villages of the Vezirköprü district. The focus of this season's work was on villages in the vicinity of Istavloz (Istavroz) Stream, especially where the Roman remains were concentrated. During these studies, were investigated in detail and their coordinates were determined and photographed and recorded together with the registered ones, 3 fortresses and 15 slope settlements, 2 mounds, 3 bridges, 4 architectural remains, 15 tumuli, 8 stone crate tombs, 6 rock grave tombs, 10 sarcophagus vessels and hatches, 7 tombstones, 1 rock tomb, 4 architectural remains, a large number of workshops, column, column header and base, architectural building element, grave steles, milestones detailed by determining the coordinates were investigated under and recorded.

Keywords: Black Sea, Samsun, Vezirköprü, Neoklaudiopolis, Roman Settlements

DOI Number: 10.9737/hist.2020.847


Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu 2018 Yüzey Araştırması ve Envanter Çalışmaları

Vezirköprü İlçesinin tarihini araştırmak, İlçedeki arkeolojik kültür varlıklarını tespit etmek ve Neoklaudiopolis Antik Kenti´nin lokalizasyonunu ve çevresiyle olan ilişkilerini ortaya koyabilmek amacıyla 5 yıllık bir yüzey araştırması planlanmıştır. Bu planlama kapsamında 2018 yılında Samsun İli Vezirköprü İlçesinde ilk çalışmalara başlanmıştır. 2018 yılı yüzey araştırması, Vezirköprü ilçesine bağlı 27 köyde yürütülmüştür. Bu sezon yürütülen çalışmaların odak noktasını özellikle Roma kalıntılarının yoğunlaştığı İstavloz (İstavroz) Çayı çevresinde bulunan köyler oluşturmuştur. Bu çalışmalar sırasında, tescilli olanlarla birlikte, 3 kale ve 15 yamaç yerleşimi, 2 höyük, 3 adet köprü, 4 adet mimari yapı kalıntısı, 15 tümülüs, 8 taş sandık mezar, 6 kaya oygu mezar, 10 lahit teknesi ve kapağı, 7 adet mezar steli, 1 kaya mezarı, 4 adet mimari yapı kalıntısı, çok sayıda işlik, sütun, sütun başlığı ve altlığı, mimari yapı elamanı, mezar steli, mil taşı ayrıntılı bir şekilde araştırılarak koordinatları belirlenerek fotoğraflanıp kayıt altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Samsun, Vezirköprü, Neoklaudiopolis, Roma Yerleşimleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.847


371