Year:2010   Volume: 2   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 153

Bilgin Çelik

A Young Turk in Romania: Ibrahım (Ethem) Temo And Hıs Actıvıtıes In Romanıa

Although he was an important figure in the Ottoman/ Turkish political life, Ibrahim Temo (1865-1945) has not attract the attention that he deserved so far. It is observed that, so far, there has not been sufficient research and academic publication about Temo who played the leading role, as number 1/1 founder, in the construction of the Turkey´s most important political organization at that time which was called Union and Progress.The aim of this study is to bring up the struggle, for bringing the constitutional regime back to the empire again, of Ibrahim Temo, who at first believed in the ideal of Ottomanism as an Albanian intellectual, and later who escaped to Romania from the repressive regime of Abdulhamid the II and who gave vital efforts in the foundation of the Balkan (Rumelia) branch of the Young Turk movement after getting the Romanian nationality.

Keywords: Ibrahim Temo, Young Turks, The Balkan Organization

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_103


Romanya'da Bir Jön Türk: İbrahim Temo ve Romanya'daki Faaliyetleri

İbrahim Temo (1865-1945), Osmanlı/Türk siyasi hayatının önemli figürlerinden biri olmasına rağmen Türkiye´de şimdiye kadar hak ettiği ilgiyi görememiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti´nin 1/1 numaralı kurucusu olarak Türkiye´nin o zamana kadar ki en önemli siyasi oluşumunun ortaya çıkmasında başrol oynayan biri hakkında şimdiye kadar yeterli araştırma ve akademik yayının yapılmamış olduğu görülmektedir. Bu makalenin amacı İbrahim Temo gibi Osmanlıcılık idealine inanmış Arnavut kökenli bir Osmanlı aydınının cemiyetin kuruluşundan 6 yıl sonra II. Abdülhamit´in baskısından kaçarak Romanya´ya gelişi ve Romen tabiyetine geçerek Jön Türk hareketinin Balkan (Rumeli) teşkilatını kurması, Osmanlı yönetiminin anayasal düzene yeniden kavuşması için verdiği mücadeleyi ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: İbrahim Temo, Jön Türkler, Balkan Örgütü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_103