Year:2014   Volume: 6   Issue: 3   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 576

Mehmet AK

Population and Settlement in Teke Sanjak According to the 1831 Census

This article examines the demographic structure of Teke Sanjak according to the 1831 Ottoman census and presents that with its young dynamic population, Teke was a significant source for taxes and military recruitment.

Keywords: Teke, Teke Sanjak, Antalya, Population, Census, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1230


Teke Sancağında 1831 Sayımına Göre Nüfus ve Yerleşme

Bu makale 1831 yılında Osmanlı Devleti´nde yapılan ilk nüfus sayımına göre Teke Sancağı´nın yapısını inceleyerek genç ve dinamik bir nüfusu barındıran sancağın önemli bir asker ve vergi kaynağı olduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teke, Teke Sancağı, Antalya, Nüfus, Nüfus Sayımı, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1230