Year:2019   Volume: 11   Issue: 1   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1353

Gökhan Dilbaş ORCID Icon

The First Big Battle of the Hungarians in Europe: The Pozsony Battle (4-5 July 907)

The Hungarians coming down to the Carpathian Basin in 895-896 with a drive to expand their territory out towards the West have experienced a challenge from the Kingdom of the East Franks also having an urge to enjoy a sovereignty over this geography, and thus started up a struggle with them. The Pozsony Battle which broke out between the Hungarians and the Kingdom of the East Franks on 4 and 5 July 907 has a distinct place and significance in the process of this struggle. At the end of this battle, the Hungarians have not only strengthened their place in the Carpathian Basin but also reinforced their existence in Europe and, thereafter, have had an opportunity to further expand their territory more easily. A study and evaluation of the Pozsony Battle, being one of the crucial developments in the Hungarian history, unveil how did the Hungarians embrace their final homeland, while, also, shedding some light on the Xth century Central Europe history.

Keywords: The Pozsony Battle, The Hungarians, Kingdom of the East Franks, Conquest, Carpathian Basin.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.709


Macarların Avrupa´daki İlk Büyük Muharebesi: Pozsony Muharebesi (4-5 Temmuz 907)

895-896 yıllarında Karpatlar Havzası´na gelen Macarlar, topraklarını batıya doğru genişletirken bu coğrafyada hâkimiyet kurmak isteyen Doğu Frank Krallığı ile karşı karşıya gelirler ve onunla mücadeleye başlarlar. Bu mücadele sürecinde 4-5 Temmuz 907 tarihinde Macarlar ve Doğu Frank Krallığı arasında yaşanan Pozsony Muharebesi´nin ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Muharebenin sonunda sadece Karpatlar Havzası´ndaki yerlerini değil, aynı zamanda Avrupa´daki varlıklarını da sağlamlaştıran Macarlar, bu tarihten sonra topraklarını daha rahat şekilde genişletme imkânına da sahip olurlar. Macar tarihinin önemli gelişmelerinden birisi olan Pozsony Muharebesi´nin incelenmesi ve değerlendirilmesi Macarların nihai yurtlarını ne şekilde elde ettiğini anlatırken, aynı zamanda X. yüzyıl Orta Avrupa tarihine de bir ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pozsony Muharebesi, Macarlar, Doğu Frank Krallığı, Yurt Tutuş, Karpatlar Havzası.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.709


304