Year:2013   Volume: 5   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 471

Mustafa Şahin

Music-Entertainment Culture and Famous Musicians in the Tamerlane Empire

This article examines the improvement of music and entertainment in the Timurid era. State leaders contributed to the devolopment of the music, by safeguarding artists. Among those patrons of artists Mirza Baysungur, the son of Mirza Shahruh and Ali Şîr Nevaî the vizier of Hüseyin Baykara practiced music. During this period, two important musicians, Meragalı Abdulkadir and Endicanlı Yusuf, emerged and the wealthy were highly interested in entertaintment.

Keywords: Tamerlane, Samarkand, Herat, Meragalı Abdulkadir, Endicanlı Yusuf

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_639


Timur İmparatorluğu´nda Müzik-Eğlence Kültürü ve Yetişen Ünlü Müzisyenler

Bu makale Timurlu çağında müzik alanında kaydedilen ilerlemeleri incelemektedir. Devlet yöneticileri sanatçıları koruyup himaye ederek müziğin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Sanatçıları koruyanlardan Mirza Şahruh´un oğlu Mirza Baysungûr ve Hüseyin Baykara´nın veziri Ali Şîr Nevâî de bizzat müzikle de uğraşmışlardır. Bu dönemde iki önemli müzisyen Meragalı Abdülkadir ve Endicanlı Yusuftur yetişmiş, devrin ileri gelen zenginleri başta olmak üzere halk da eğlenceye çok fazla ilgi göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Timurlular, Semerkand, Herât, Meragalı Abdulkadir, Endicanlı Yusuf

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_639


595