Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 929

Abdurrahman Demirci

Ensar Kimliğinin Oluşumuna Etki Eden Faktörler

Arap yarımadasında hakim kültür, dini açıdan şirk; siyasi açıdan ise asabiyetti. Değerler karmaşası olan şirk ve adaletsizlikleri meşru kılan asabiyet kültürü nedeniyle Evs-Hazrec, Arap yarımadasında iç savaşı en yoğun yaşayan kabile olmuştur. Bir asrı aşan bu çatışma süreci, bir kısır döngü olmasının yanı sıra Medine´yi de yaşanmaz hale getirmiştir. Medineli Müslümanlar, İslam'ı kabul ederek bu her iki unsurun yerine İslam'ı koymuşlardır. Evs-Hazrec, başta Kureyş olmak üzere tüm müşrikleri karşısına alıp İslam'ı himaye işine koyulmuş; mal, can ve nesil olmak üzere her şeyini kaybetme pahasına da olsa bu uğurda ısrarcı olmuştur. Ancak İslam Tarihi alanında yapılan çalışmalarda Ensar kimliği genelde yapılan maddi fedakârlıklar öne çıkartılmak suretiyle tanıtılır. Kendileri ise hiç bir zaman bu husus üzerinden Ensar´ı tanımlamamıştır. Ensar´ı tanıyabilmek için bu karakteri meydan getiren unsurları bilmek gerekir. Biz bu çalışmamız ile Ensar kimliğini oluşturan unsurların kendi iç çatışmalarının oluşturduğu yıkımlar başta olmak üzere, ilahi yardım, Hz. Peygamber´in yoğun gayretleri, kendi fedakârlıkları ve cesaretleri olduğunu gördük. Tüm bu etkenler ile Ensar kimliğinin kabile kültürüne alternatif oluşturduğunu ve bir sıfatın nasıl nesep gibi işlev gördüğünü tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Ensar, Akabe, Neseb, Diğergamlık, Evs-Hazrec

DOI Number: 10.9737/hist.2017.562


The Factors Creating the Ansar Identity

The dominant culture in the Arabian Peninsula was Shirk religiously and Asabiyyah politically. Evs-Hazrec experienced the civil war the most intensively in the Arabian Peninsula due to Shirk, which is complexity of values and Asabiyyah, which legitimizes societal injustice. This period of conflict lasting more than a century, in addition to be a vicious circle, created unliveable conditions in Madina. The Muslims of Madina replaced these two elements with Islam by embracing Islam. Evs-Hazrec confronted all the Mushriks, notably Kureyş in order to guard Islam at the risk of loss of life, property and generation. However, the studies in History of Islam introduce the `Ansar identity´ with the emphasis on the material sacrifices and lack their effort to defend Islam. It is essential to define the elements that shaped the Ansar characteristic to be able to identify the Ansar. We study the role of divine help, the prophet´s efforts, Ansar´s sacrifices and courage and notably the destruction originated from the internal conflict within Evs-Hazrec on the formation of Ansar identity. We seek to find out how this Ansar identity became an alternative to tribal culture and how a character functioned like a lineage.

Keywords: Ansar, Akaba, Lineage, Generosity, Aws and Khazraj

DOI Number: 10.9737/hist.2017.562


348