Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2098

Serpil Sürmeli ORCID Icon

ERTUĞRUL FACİASINDAN KURTULAN ÇARKÇI YÜZBAŞI MEHMED ALİ (BALKIR)’IN HATIRALARI

Bu çalışma,16 Eylül 1890'da Japon sularında yakalandığı fırtınada kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni faciasından kurtulan Çarkçı Yüzbaşı Mehmed Ali (Balkır)ın hatıralarını konu almaktadır. Mehmed Ali Bey'in ilk kez tanıtıldığı ve kendi ağzından aktarıldığı bu hatıralar, İstanbul'dan Japonya'ya uzanan tarihi yolculuğun, bir geminin başına gelebilecek en kötü akıbetin ve sonrasında yaşanan gelişmelerin anlatıldığı bir tanıklık öyküsüdür. Hatırat sahibinin Japonya yolculuğuna nasıl çıktığı, Ertuğrul’un uğradığı limanlar, gemiye gösterilen büyük ilgi, Tokyo'da tüm subayların davetli olduğu İmparator Mutsuhito tarafından verilen geleneksel Japon ziyafeti, dönüş yolunda geçirdikleri kaza, o sırada gemide yaşananlar, denizde hayatta kalma mücadelesi, karaya çıkış, Oshima Adası ve Kobi günleri, Japon gemileriyle İstanbul'a dönüş, kazazedelerle birlikte İstanbul'a gelen gazeteci Noda Şotaro, Mehmed Ali Bey’in Japonya'da iken gemide çıkan kolera salgını ve karantina uygulaması sırasında görüp çizdiği etüv makinesini İstanbul'a döndükten sonra imal edip II. Abdülhamid'in huzurunda tecrübe etmesi bu tarihi öykünün seyir örgüsünü oluşturur. Yüzbaşı Mehmed Ali Bey’in aşağıda paylaşılan hatıraları sayılı birkaç kişinin günümüze ulaşan kayıtları arasına kuşkusuz bir yenisi olarak katılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk-Japon İlişkileri, Ertuğrul Fırkateyni, Ertuğrul Faciası, Japonya ve Kazazedeler


THE MEMOIRS OF ENGINEER CAPTAIN MEHMED ALI (BALKIR) WHO SURVIVED THE TRAGEDY OF ERTUĞRUL

This study is about the memoirs of Engineer Captain Mehmed Ali (Balkır) who survived the tragedy of Ertuğrul frigate which sank after crashing rocks due to a storm it was caught in the Sea of Japan on September 16,1890. This memoir in which Mehmed Ali Bey is introduced for the first time and which are told by Mehmed Ali Bey himself is the story of the historical journey from Istanbul to Japan, of the worst fate that can ocur to a ship and the developments that were experienced after wards. The course of events in this historical story include how the owner of the memoir set out on his journey to Japan, the ports Ertuğrul stopped by, the great interest shown to the ship, traditional Japanese feast given by Emperor Mutsuhito in which all military officers in Tokyo were invited, the accident on there turn,what happened in the ship during the accident, the fight for survival in the sea, landing, days of Oshima Island and Kobi, there turn to İstanbul with Japanese ships, journalist Noda Şotaro who came to İstanbul with the survivors, cholera outbreak on the ship when Mehmed Ali Bey was in Japan and his making of the stove he saw during the quarantine and testing the stove before Abdulhamid II after he returned to İstanbul. The memories of Captain Mehmed Ali Bey shared below will certainly take their place among there cords of a few others that have survived so far.

Keywords: Turkish-Japanese Relations, Ertuğrul Frigate, The Tragedy of Ertuğrul, Japan and Survivors

Sayfa Aralığı: 171-196


Atıf İçin

Serpil Sürmeli, “Ertuğrul Faciasından Kurtulan Çarkçı Yüzbaşı Mehmed Ali (Balkır)’ın Hatıraları”, History Studies, 15/2, Mayıs 2023, s. 171-196.


516