Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 468

Selma Pehlivan

Erzurum´un İlkçağ Tarihi Araştırmalarına Bir Bakış

Bu makalede İlkçağ´dan Ortaçağ tarihine kadar uzanan dönemde Erzurum ile ilgili bilgi veren kaynaklar incelenilerek bölgenin İlkçağ dönemine ait karanlıkta kalan geçmişinin aydınlatılması için yapılan çalışmalar sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Ksenophon, Urartu, Karaz

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_692


A Glance at the Ancient Period Studies of Erzurum

This article examines the ancient and medieval historical records on Erzurum and introduces contemporary works to shed lights on the ancient history of the region.

Keywords: Erzurum, Ksenophon, Urartu, Karaz

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_692


433