Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 220

Yusuf Kılıç , Ebru Uncu

Eski Mezopotamya İnanç Sisteminin Yunanlılara Etkisi (İstar- Aphrodite Örneği)

Eskiçağ toplumları arasında ulaşım ve iletişimin artmasıyla birlikte kültür ve dini inanç alanında önemli etkileşmelerin olduğu bilinmektedir. Bu tür etkileşmeler bazen direkt, bazen ise komşu toplumların vasıtasıyla olmuştur. Gerçekten Eski Doğu ve Eski Batı toplumları arasında meydana gelen her türlü etkileşme de aynı yolu izlemiştir. Çalışmamıza konu olan Tanrıça İstar-Aphrodite arasındaki benzerlik de bu hususu örnek teşkil etmekte ve Eski Mezopotamya inanç sisteminin Yunan´a ne derecede etki yaptığı tezini desteklemektedir. Esas sorun çağın şartları dâhilinde birbirine bir hayli uzak mesafede olan bu toplumlar arasındaki kültürel etkileşim ağının yol güzergâhını sağlıklı bir şekilde ortaya koymaktır. Bu noktada Hurriler ve Fenikeliler devreye girmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, İstar, Yunan, Aphrodite

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_297


Impact of the Ancient Mesopotamian Belief System on Greeks (İstar- Aphrodite Cases)

Important interactions in the area of culture and religion among ancient societies are known to have existed with the increase of transportation and communication. Such interactions sometimes took place directly and sometimes by means of neighbor communities. In fact, every kind of interaction that took place among the societies of Ancient East and Ancient West had followed the same path. The similarity between goddesses İstar-Aphrodite as the subject of our study reveals itself as an example to this issue and it also supports the view how much the Ancient Mesopotamian religious system had affected the Greek system. The main point here, within the current conditions of the age, is to reveal the cultural interaction network clearly between these quiet distant societies. At that point, the Hurrians and Phoenicians come to scene.

Keywords: Waqf, Erzincan, Mosq

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_297


371