Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2354

Cemre Aslan ORCID Icon

ESKİ MEZOPOTAMYA KANUNLARINA GÖRE KADIN KÖLELER

Eski Mezopotamya’da kölelik konusu, hukuk metinlerinde geniş bir şekilde yer almaktadır. Söz konusu metinlerden hareketle kadın kölelerin toplum içerisindeki yerleri, sahipleri tarafından gördükleri muameleler, bir eşya gibi alınıp satılabildikleri durumlar, hırsızlık yapmaları (çalıntı mal kabul etmeleri), sahiplerine karşı gelmeleri veya başlarını örtmeleri gibi konular hukuk maddeleri aracılığıyla yorumlanmıştır. Bu bağlamda öncelikle Sumer hukuk metinleri incelenmiştir. Kadın köleler konusunun yer aldığı maddeler genel itibariyle cariye olmaları durumu veya başlarını örtmeleriyle ilgili konular açıklanmaktadır. Tüm bunlardan hareketle Eski Mezopotamya toplumlarındaki kadın kölelerin, sahiplerinin emirleri altında ve belli kurallar doğrultusunda oldukça zor bir hayatları olduğu anlaşılmaktadır. Genel itibariyle Eski Mezopotamya toplumlarında kölelerin; köle olarak doğan ve sonradan köle olan insanlar olarak değerlendirildikleri görülmektedir. Köle olarak doğan insanların hayatlarının sonuna kadar köle olarak yaşadıkları anlaşılmaktadır. Sonradan köle olanlar ise borcundan dolayı köle sınıfına giren kişilerdir. Bu geçici bir kölelik olup, daha sonradan özgürlüklerini elde edebilmekte idiler.

Anahtar Kelimeler: Eski Mezopotamya, Köle, Kadın, Hukuk, Toplum.


FEMALE SLAVES ACCORDING TO ANCIENT MESOPOTAMIAN LAWS

The subject of slavery in ancient Mesopotamia is widely covered in legal texts. Based on the aforementioned texts, subjects such as the place of female slaves in society, the treatment they receive by their owners, the situations in which they can be bought and sold like a commodity, stealing (accepting stolen goods), opposing their owners or covering their heads have been interpreted through legal articles. In this context, first of all, Sumerian legal texts were examined. The articles on the subject of female slaves generally explain the issues related to their being concubines or covering their heads. Based on all these, it is understood that female slaves in Ancient Mesopotamian societies had a very difficult life under the orders of their owners and in line with certain rules. In general, slaves in Ancient Mesopotamian societies; It is seen that they are considered as people who were born as slaves and later became slaves. It is understood that people born as slaves lived as slaves until the end of their lives. Those who become slaves later on are those who enter the slave class because of their debt. This was temporary slavery and they were able to obtain their freedom later on.

Keywords: Ancient Mesopotamia, Slavery, Women, Law, Society.

Sayfa Aralığı: 327-345


Atıf İçin

Cemre Aslan, “Eski Mezopotamya Kanunlarına Göre Kadın Köleler”, History Studies, 15/2, Mayıs 2023, s.327-345.


202