Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 637

Eyyûbîler Döneminde Şam´ta Kadınlar Tarafından Kurulan Hanefîler´e Ait Medreseler

M. Fatih Yalçın

Bu çalışmada, Eyyûbîler döneminde Dımaşk´ta kadınlar tarafından kurulan sekiz Hanefî medresesi ele alınarak, bu medreselerin beş tanesinin hanedana mensup kadınlar tarafından yaptırıldığı tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eyyûbîler, Medrese, Kadın, Dımaşk, Suriye

Doi Number :10.9737/historyS1477


Hanafid Madrasas Founded by Women in the Ayyubid Damascus

This study examines eight Hanafid madrasas founded by women in Damascus during the Ayyubid period (1171-1341) and presents that five of these medreses were established by the women from the ruling Ayyubi dynasty

Keywords: Ayyubids, Madrasa, Women, Damascus, Syria

Doi Number :10.9737/historyS1477


299