Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 400

Suat Kaymak

Eyyubiler (Yönetim, Diploması, Kültürel Hayatı), ed. Önder Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2012, 395 S.

Anahtar Kelimeler:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_655


Ayyubids (Government, Diplomacy, Cultural Life)

Keywords:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_655


32