Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 625

Fahri Sakal, Çok Partili Döneme Geçişte Tek Partinin Muhalefet Anlayışı, Etüt Yayınları, Samsun, 2008, 254 s.

Necati Çavdar

Anahtar Kelimeler:

Doi Number :10.9737/historyS1388


Fahri Sakal, The opposition understanding of the One Party in the transition to multi-party, Etüt Yayınları, Samsun, 2008, 254 s.

Keywords:

Doi Number :10.9737/historyS1388


85