Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2085

Meryem Günaydın ORCID Icon

FELLAHEEN SMUGGLING FROM THE MOUNT LEBANON

Fellaheen from Mount Lebanon joined the large-scale immigration flow that started in America in the 19th century, too. The flight of fellaheen from the people of Mount Lebanon to America was the result of an organized smuggling from land to port and port to ferry. The increasing fellah migration has become the focus of correspondence between Istanbul and Beirut. A number of new procedures and measures have been brought to the agenda and implemented to combat fellah trafficking. In the migration flows from Mount Lebanon to America or other foreign countries, the immigration of the rural cultivators, namely the fellaheen, has a special importance. In order to understand the course of this migration, it is aimed to examine the subject, and the story of fellah smuggling will be explained through the measures taken and its effects in this study. Cebel-i Lübnan´dan Amerika veya diğer yabancı memleketlere doğru gerçekleşen göç akımları içerisinde ekinci köylülerin yani fellahların göçleri ayrı bir öneme sahiptir. Bu göçün seyrini anlamak açısından konunun incelenmesi amaçlanmış olup bu çalışmada alınan tedbirler ile etkileri üzerinden fellah kaçakçılığının öyküsü açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fellaheen, Mount Lebanon, America, Beirut, Smuggling

10.9737/hist.2021.1034


Cebel-i Lübnan´dan Fellah Kaçakçılığı

19. yüzyılda Amerika´ya başlayan büyük ölçekli göç akımına Cebelli fellahlar da katılmıştır. Cebel-i Lübnan ahalisinden fellahların Amerika´ya firarları karadan limana ve limandan vapura uzanan organize bir kaçakçılık sonucunda gerçekleşmiştir. Giderek artan fellah göçü İstanbul ve Beyrut arasında yazışmaların odağı haline gelmiştir. Fellah kaçakçılığıyla mücadele için bir dizi yeni muamele ve tedbirler gündeme gelmiş ve uygulanmıştır. Cebel-i Lübnan´dan Amerika veya diğer yabancı memleketlere doğru gerçekleşen göç akımları içerisinde ekinci köylülerin yani fellahların göçleri ayrı bir öneme sahiptir. Bu göçün seyrini anlamak açısından konunun incelenmesi amaçlanmış olup bu çalışmada alınan tedbirler ile etkileri üzerinden fellah kaçakçılığının öyküsü açıklanacaktır. In the migration flows from Mount Lebanon to America or other foreign countries, the immigration of the sower peasants, namely the fellaheen, has a special importance. In order to understand the course of this migration, it is aimed to examine the subject, and the story of fellah smuggling will be explained through the measures taken and its effects in this study.

Keywords: Fellah, Cebel-i Lübnan, Amerika, Beyrut, Kaçakçılık

10.9737/hist.2021.1034


618