Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 757

Geç-Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim: Çalışanların "Şevk ve Gayret"lerini Artırmaya Dönük Uygulamalar

Mustafa KURT , Baki ÇAKIR, Kemal DEMİR

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri belgelerine dayanarak hazırlanan bu çalışma geç Osmanlı döneminde devlet sahipliğinde kurulan fabrikalarda çalışanların performansını artırmak ve ödüllendirmek için kullanılan şevk ve gayret artırma uygulamalarını incelemektedir. Makale devlet fabrikalarında çalışanların işe dönük şevk ve gayret artırma uygulamalarının dikkat çeken görünürlükte var olduğunu, özellikle "ödüllendirme"nin yaygın biçimde kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, motivasyon, ödüllendirme, Osmanlı sanayileşmesi, fabrika

DOI Number: 10.9737/hist.2016118184


Management Practices in Late Ottoman Factories: Achieving Employee Motivation

Relying on Ottoman archival documents, this study examines the managerial practices to boost labor motivation in state-owned factories in the late Ottoman Empire. The article presents that these stateoperated factories had noticeably visible motivation and reward systems and they were frequently implemented.

Keywords: Ottoman Empire, motivation, reward, Ottoman industry, factory

DOI Number: 10.9737/hist.2016118184


477