Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1590

Geleneksel Dini Modern Devlete Sokmak: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu´nda Geleneğin ve Geleneksel Dinin Milli Devlet İçin Önemi

Murat Coşkuner ORCID Icon

Din, milli devletlerin kurulmasından önce oluşturduğu bağlılık ve dayanışma ağlarından dolayı ulusal devletlerin kurulma aşamalarında da milliyetçi elitlerin yararlandıkları bir araç konumunda olmuştur. Ancak dinlerin seslendikleri müminler topluluğu ulusal sınırlarla tanımlanamadığından ve geleneksel yaşayış biçimlerini barındırdığından dolayı milliyetçi seçkinler ondan milli, akli ve modern bir din yaratma yolunu seçmişlerdir. Bu bağlamda, Cumhuriyet Türkiyesi´nde, İslam´ın milli ve akli bir din olarak yeniden yorumlanma girişimlerini tartışan çalışma, bu projenin önemli isimlerinden biri olan İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu´na odaklanmaktadır. Onun, geleneksellik, geleneksel din ve millilik arasında kurduğu ilişkiyi inceleyerek, geleneksel dine karşı olmadığı belirtilecektir. İslam´ın milli bir din haline getirilmesi için modernleştirilmesine gerek olmadığını tartışan yazarın İslam´ın geleneksel formuyla zaten milli bir nitelik taşıdığını temellendirmek için gelenek ve görenek arasında yaptığı ayrımlar konu edilecektir. Baltacıoğlu´nun eserlerine ve dönemin çeşitli dergilerinde ama özellikle Yeni Adam Dergisi´nde neşrettiği makalelerine odaklanacak olan çalışma kapsamında bu eserler metin analizi yöntemi kullanılarak incelenecektir. Çalışmanın planı içerisinde ilk bölümde Osmanlı-Türk modernleşmesinde rasyonel ve milli bir İslam´ın oluşturulması adına yürütülen tartışma ve politik faaliyetlere değinilecektir. Geleneğin ve geleneksel dinin millilik ve milli devlet için önemi tartışılacağı ikinci bölümden sonra son bölümde Baltacıoğlu için Cumhuriyet Türkiyesi´nin milli karakterini güçlendirecek din politikalarının neler olması gerektiği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gelenek, Milli Din, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Kemalizm, Milliyetçilik

DOI Number: 10.9737/hist.2019.804


Integrating The Traditional Religion To The Modern State: The Importance of Tradition And Traditional Religion for National State on The Works of Ismayil Hakkı Baltacıoğlu

Religion has been a tool for nationalist elites in the establishment of national states due to the networks of loyalty and solidarity created before the establishment of national states. However, since the group of believers that religions address could not be included by national boundaries and hold traditional ways of living, the nationalist elite chose to create a national, rational and modern religion. In this context, the study, which discusses the attempts to reinterpret Islam as a national and rational religion, focuses on one of the important names of this project in Republican Turkey, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. It will be stated that he is not against traditional religion by examining the relationship he established between traditionalism, traditional religion and nationality. The author argues that there is no need to modernize Islam in order to make it a national religion, and the distinctions between traditions and customs to justify the fact that Islam is already a national form. Baltacıoğlu's works and articles published in various journals of that period but especially in Yeni Adam, will be analyzed by using content analysis method. In the first part of the study plan, the discussion and political activities carried out in the name of the creation of a rational and national Islam in Ottoman-Turkish modernization will be discussed. After the second chapter which will be discussed the importance of tradition and traditional religion for nationality and national state, the last chapter will be focused on which religious politics would be strengthen to national character of Republic of Turkey.

Keywords: Tradition, National Religion, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Kemalism, Nationalism.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.804


140