Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1111

Gelişen Teknoloji, Değişen Savaş: Babür Şah´ın Hindistan´daki Savaşlarında Ateşli Silahların Rolü

Emre YÜRÜK

Öz: İnsanoğlunun kaderini etkileyen çeşitli dönüm noktaları vardır. Hiç şüphesiz bunlardan birisi de barutun icadıdır. Bir devinim şeklinde süregelen güç edinme arzusu ateşli silahları tarih sahnesinde önemli bir metaa haline getirmiştir. Öyle ki uzun süre insan gücüne dayanan savaşlar artık yerini güherçile ve sülfürün karışımından doğan baruta bırakmıştır. Bu çalışma, 16. yüzyıldan itibaren savaş meydanlarının değişmez bir parçası haline gelen ateşli silah teknolojisinin Hindistan coğrafyasında nasıl bir etki yarattığını tarihsel bağlamda anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 16. yüzyılda Babür İmparatorluğu´nun kuruluş sürecinde ateşli silahların orduya nasıl dâhil edildiği, hangi taktik ve stratejiler ile birlikte kullanıldığı, Babür Şah´ın kuzey Hindistan coğrafyasındaki Panipat (1526), Khanwa (1527) ve Ghaghra (1529) savaşları üzerinden incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Babür Şah, Babür İmparatorluğu, Barut ve Ateşli Silahlar, Hindistan.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.631


Developing Technology, Changing Battle: Role of Firearms in the Battles of Babur Shah in India

There are various turning points that affect the destiny of human beings. The invention of the gunpowder is undoubtedly one of these. The desire to acquire power has made firearms an important object in the history scene. Such that, the wars depended on human power a long time have left its place to gunpowder made the mixture of saltpetre and sulphur. The proposed paper aims to explain how the firearm technology which became the constant pieces of battlefields from the 16th century onward affected the Indian geography in historical frame. In this context, it will be examined how firearms were incorporated into the army and used through the battles of Panipat (1526), Khanwa (1527) and Ghaghra (1529) which Babur Shah did in northern India during the establishment period of the Mughal Empire in the 16th century.

Keywords: Babur Shah, the Mughal Empire, Gunpowder and Firearms, India.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.631


147