Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 667

Recep Çelik

Gümüşhane Sancağı: Askeri, İktisadi ve İdari Durum Üzerine Bazı Tespitler (1914-1918)

Bu makale I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı ordusunun ihtiyaçlarının sağlanmasında Gümüşhane halkının yaptığı katkıları inceleyerek, fakir Gümüşhane halkının savaş sırasında kıtlık, hastalık ve işgal ile uğraşmasına rağmen orduya sağladığı katkılarla büyük bir fedakârlıkta bulunduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Cemal Azmi Bey, Gümüşhane, Daltaban

Doi Number :10.9737/historyS1560


The Sanjak of Gumushane: Some Findings on the Military, Economic and Administrative Situation (1914-1918)

This article examines the contributions of Gumushane people to supply the logistical needs of Ottoman army during World War I and presents that despite their struggle against famine, diseases and Russian invasion, poverty-stricken Gumushane people made a major sacrifice to provide for the Ottoman military.

Keywords: World War I, Ottoman Empire, Logistics, Turkey, Cemal Azmi Beg, Gumushane, Daltaban

Doi Number :10.9737/historyS1560


273